partiledarna

Temat för den nyligen avslutade Kvalitetsmässan 2015 var ”Svenska utmaningar”. Arrangörerna kunde knappast ana hur aktuellt detta tema skulle vara när mässan öppnade den 3 november. Flyktingkrisen och de utmaningar den innebär var ett återkommande tema vid såväl samtalen på mässgolvet som i seminariediskussioner och självklart i de politikertal som hölls under mässdagarna.

Först ut bland partiledarna var statsminister Stefan Löfven, som i sitt invigningstal beskrev dagens flyktingmottagande som en av de största humanitära insatserna någonsin.

– Det kommer att bli tufft för stunden, men gör vi det bra bidrar flyktinginvandringen till att det lösa problem vi pratat om i flera år, nämligen generationsväxlingen på arbetsmarknaden och problemen med en åldrande befolkning, sa han.

Stefan Löfven redogjorde också för tre grundläggande principer för regeringens arbete med välfärdsfrågorna.

  • Välfärd skapas av medarbetarna, därför behövs mer personal och därför har statsbidragen till kommunerna höjts.
  • Det ska vara ordning och reda. Skattepengar ska användas till det är avsedda för, inte till vinster i privata företag.
  • Proffsen ska vara proffs. Styrningen av offentlig verksamhet ska komma bort från detaljstyrning och NPM (New Public Management) och lämna mer utrymme för yrkesetik.

Folkpartiledaren Jan Björklund hade också flyktingfrågan som en av de stora svenska utmaningarna idag. De övriga var jobb, bostäder och skola. Frågor som alla hänger nära samman.

– Jobbpolitiken är det viktigaste i integrationspolitiken. Huvudproblemet är att så många inte har egen försörjning, sa han.

Den lösning han förordade är fler låglönejobb för att göra det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Även bostadsbristen vill Jan Björklund lösa med avreglering och liberalisering. På skolans område såg han förstatligande som en nödvändig åtgärd.

– Kompetensen för att vända utvecklingen finns inte i 290 kommuner.

Den tredje partiledaren i talarstolen på stora scenen var mammalediga Annie Lööfs vikarie, Anders W Jonsson (C). Han betonade betydelsen av att främja företagande och jobbskapande om Sverige ska klara de utmaningar vi nu står inför.

– Fler behöver ha råd att anställa – inte färre. Dörren in på arbetsmarknaden behöver öppnas – inte stängas. Det är därför regeringens 28 miljarder i höjda skatter på jobb och företagande är fel politik, sa Anders W Jonsson.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra såg också flyktingkrisen som den främsta utmaningen för Sveriges just nu. Liksom statsministern trodde hon att Sverige skulle kunna komma starkare ur krisen om den hanterades rätt. Det förutsätter dock att vi kan bryta det nya utanförskapet, vilket bland annat kräver att det blir lättare att ta sig in på arbetsmarknaden och att skolan stärks.

– Vi kan aldrig ta vårt välstånd för givet, det har skapats av alla människors samlade strävan. Nu krävs ett politiskt ledarskap som river hinder och gör det möjligt för alla att bidra till samhällsbygget. Annars sviker vi vårt samhällskontrakt, sa Anna Kinberg Batra.

Oron för ett ökat utanförskap delades även av den femte partiledaren som talade till mässbesökarna, Ebba Busch Thor (KD). Hon beskrev flyktingkrisen som en situation utan motstycke. Ebba Busch Thor vill se fler åtgärder för att minska trycket på flyktingmottagandet. Hon befarade att det annars skulle bli svårt att klara kvaliteten i välfärden, inte minst inom skolans område:

– Det behövs nu ett paket av åtgärder för att inte flyktingkrisen ska bli en permanent skolkris, sa Ebba Busch Thor.

Avslutningstalare vid Kvalitetsmässan var finansminister Magdalena Andersson (S). Hon presenterade den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen. Det var en försiktigt optimistisk prognos, men hon betonade att den för Sveriges del var osäker på grund av flyktingkrisen. En osäkerhet som bekräftades i och med den extra ändringsbudget för 2015 som finansministern la fram en vecka efter talet på Kvalitetsmässan.

Magdalena Andersson tog i sitt tal och det efterföljande samtalet med journalisten Britt-Marie Mattsson också upp några frågor som rörde den offentliga förvaltningen. Liksom statsministern talade hon om behovet av nya styrsystem och om nödvändigheten av att bevaka så att offentliga medel går till det de är avsedda för.

– Vi måste strama upp reglerna. Det har funnits en viss naivitet om vad som händer när man släpper de ekonomiska drivkrafterna fria, sa Magdalena Andersson.

Hon fick i samtalet också svaren på en del mer personliga frågor, till exempel om hon sover gott om natten trots de utmaningar svensk ekonomi just nu står inför.

– Jag sover gott, vilket troligtvis hänger samman med att jag jobbar hårt, löd finansministerns svar.

LENA HÖRNGREN

Skriven av admin

Redaktör och skribent för nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse är Lena Hörngren, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle.