magda

När dörrarna stängdes efter tre intensiva dagar hade 4 408 konferensdeltagare räknats in. En ökning med 5 procent jämfört med den förra mässan 2013. Totalt gjordes 9 925 dagsbesök på mässan, även det en ökning.

Många tog tekniken till hjälp för att få så stort utbyte som möjligt av sitt besök. Besöksappen, som gav möjlighet till att lägga upp ett personligt program, navigera och anteckna, hade 2 245 nedladdningar. Det är nästan en fördubbling mot förra mässan.

Det växande intresset avspeglades också i det ökade antalet anmälningar till utmärkelserna Sveriges IT-kommun, Sveriges KvalitetsKommun, Sveriges Modernaste Myndighet samt SveaPriset och GötaPriset.

– Mycket prestige står på spel.  Det finns kommuner och myndigheter som planerar sina ansökningar på flera års sikt, kopplat till förbättringar i verksamheten, berättar Henrik Edman, vd för Kvalitetsmässan.

I konferensprogrammet medverkade fler toppolitiker än någonsin: både den nuvarande och förre statsministern, totalt nio ministrar och fem partiledare. Avslutningstalet hölls av finansminister Magdalena Andersson:

– Kvalitetsmässan har blivit en verkligt angelägen mötesplats. Jag ser det som ett lysande tillfälle att utbyta erfarenheter över kommun- och myndighetsgränser. Det behövs för att klara de utmaningar vi står inför, inte minst när det gäller flyktingmottagningen.

Mässans värde syns också på att många med tunga uppdrag väljer att vara på plats. Drygt hälften av besökarna var chefer, till exempel kommundirektörer och ekonomichefer, eller ledande politiker i kommuner och landsting.

 

Här är några röster från konferensdeltagare: 

Jonas Lauri, ekonomichef Norrmalm Stockholms Stad:
Mycket inspirerande! Jag gillade speciellt seminariet om vart styrningen av kommuner och landsting tar vägen. Det är frågor som vi brottas med varje dag. Jag fick ändå bekräftat att vi är på rätt väg.”

Emelie Spanne, kvalitetscontroller Upplands Väsby:
Väldigt många bra och givande seminarier! Jag tar med mig stressdoktorn Tomas Danielssons råd kring hur vi människor fungerar och hur vi kan hantera pressade situationer. Det är i hög grad en ledarskapsfråga.”

Lotta Wigren, förvaltningschef Lidingö Stad:
”Jag har fått ut massor av både mässan och konferensen. Jan Carlzon var till exempel otroligt inspirerande när han tog upp kundperspektivet i socialtjänsten och fick mig att inse privilegiet i att få bära det ansvaret.

145 utställare hade valt att visa upp sig på Kvalitetsmässan. Det var alltifrån stora företag som Swedbank och PwC, som mindre företag, som såg detta som en möjlighet att vid ett tillfälle nå en stor del av målgruppen. Bland utställarna fanns också kommuner, regioner och intresseorganisationer.

 

Här är några intryck från utställarna:

Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting:
I år stärkte mässan utan tvekan sin position. Ur vår synvinkel var det fantastiskt bra. Vi hade massor av givande samtal och ett enormt tryck i montern. Alla foldrar kring flyktingfrågan tog t ex slut första dagen.

Ylva Eriksson, marknadschef Stratsys:
För oss var det spot on, vi träffade exakt rätt målgrupp och fick många nya kunder. Vi erbjöd en gratisversion av ett IT-stöd för möten, RunYourMeeting, och det gjorde succé. 80 kunder registrerade sig och började prova direkt.

Annette Sjöborg, Attendo Omsorg AB:
Vi har haft ett 100-tal seriösa samtal, främst med kommunfolk, och hade även ett eget seminarium. Vi känner att vi nådde ut med vårt budskap om att privat vård och omsorg absolut inte innebär sämre kvalitet, utan ofta tvärtom!

14-16 november 2017 öppnas dörrarna till den femtonde Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Skriven av admin

Redaktör och skribent för nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse är Lena Hörngren, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle.