kaplan

”En extrem utmaning”. Det var bostadsminister Mehmet Kaplans karakteristik av läget på den svenska bostadsmarknaden. Situationen var besvärlig tidigare men flyktingkrisen har gjort den exceptionella situationen än svårare.

– Men vi klarar det, var budskapet från Mehmet Kaplan (MP), som var en av nio ministrar på plats under Kvalitetsmässan.

Denna optimism grundade han på att det nu finns en politisk överenskommelse om hur flyktingsituationen ska hanteras och på att vi har klarat kriser förr. Dessutom är en del förenklingar på väg som underlättar.

– Till exempel har vi ett förslag ute på snabbremiss som ska göra det möjlighet att bygga om kontor och församlingshem till ankomstboenden. Det handlar bland annat om att slopa hisskraven och om slopade energikrav, sa Mehmet Kaplan.

Övriga medverkande i seminariet, som hade rubriken Var ska jag bo, var moderaternas bostadspolitiska talesperson, riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné samt Svante Hagman, som är vd för NCC Construction och göteborgsarkitekten Rickard Stark. Till debattledaren Lennart Perssons besvikelse var motsättningarna ganska små mellan ministern och oppositionsföreträdaren.

– Vi kommer att lösa problemen, trodde även Ewa Thalén Finné men hon väntade med spänning på de konkreta förslag som i så fall krävs.

NCC:s Svante Hagman såg förenklingar som rätt väg att gå, men han trodde inte att det var den enda vägen.

– Det behövs också åtgärder för att hjälpa resurssvaga grupper in på marknaden så att de kan göra en bostadskarriär, sa han bland annat och nämnde bostadssparande som ett exempel.

Klarar marknaden av att lösa bostadskrisen, var en av seminariets frågeställningar. En fråga som Ewa Thalén Finné tyckte var fel ställd.

– Det finns väldigt lite marknad på bostadsmarknaden eftersom så mycket är reglerat. De stora företagen klarar att hantera detta, men det blir svårt för små aktörer att ta sig in, menade hon.

Mehmet Kaplan var ganska nöjd med hur marknaden sköter sig, åtminstone för köpstarka grupper. Däremot behövs särskilda åtgärder för de grupper som hamnar utanför. Men någon återgång till de en gång slopade bostadssubventionerna blir det inte, försäkrade bostadsministern. Även när det gällde hyresregleringen var han tydlig.

– Att ta bort hyresregleringen vore huvudlöst, eftersom det skulle innebära hyreshöjningar på 50 procent eller mer, sa han.

Alla var överens om att kommunerna, som inte hade någon representant i panelen, har en nyckelroll både för den nuvarande bristen och för att göra något åt det.

– Det finns många exempel på att det går att bygga mycket, tätt och hållbart. Nu är det upp till kommunerna att se till att det byggs, menade Mehmet Kaplan.

Både Rickard Stark och Svante Hagman framhöll att det behövs mer resurser för att öka kapaciteten i kommunernas planarbete. Svante Hagman efterlyste också bättre samordning i lagstiftningen. Framför allt i Miljöbalken är det många särintressen som har beaktats. Ewa Thalén Finné oroade sig för att Riksintresseutredningen kommer att lägga till nya beaktansvärda intressen.

– Kanske även bostadsbyggandet borde vara ett riksintresse, tyckte hon.

På den punkten gav den miljöpartistiske ministern inget tydligt svar:

– Det gäller att skapa balans i skyddet av människor och miljö, sa han.

Ett annat tema i samtalen var behovet av att upprusta och förtäta miljonprogramsområdena. Rickard Stark argumenterade med kraft för att det inte bara går att bygga om och bygga till. Förändringen måste ske i samverkan med de boende och resultera i ett varierat boende för människor i olika livssituationer.

– Annars kommer vi bara att förstora utanförskapsområdena, inte åstadkomma något verkligt nytt, varnade han.

LENA HÖRNGREN

 

Skriven av admin

Redaktör och skribent för nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse är Lena Hörngren, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle.