bah

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

 

– Jag är kultur- och demokratiminister.

Presentationen följs av en kort andhämtningspaus och ett glatt konstaterande:

– Jag blir lycklig varje gång jag säger det. Vid första regeringssammanträdet förstod jag inte varför Mikael Damberg, Magdalena Andersson och de andra var så glada. Det var ju jag som hade fått det bästa jobbet.

Alice Bah Kuhnkes entusiasm över uppdraget och titeln går inte att ta miste på när hon talar till deltagarna vid SKL:s Demokratidag. Men inför denna församling av lokala och regionala demokratiförkämpar stack hon inte under stol med att uppdraget inte bara är viktigt utan också svårt.

– Det räcker inte med att stärka demokratin, tyvärr måste den också värnas.

En viktig del i detta värnande är att bekämpa hatet och hoten som inte minst journalister och politiker utsätts för. Något som riskerar att stoppa det offentliga samtalet.

– Varje gång någon väljer att inte ge uttryck för sin åsikt på grund av risken för hat hotas vår demokrati, sa Alice Bah Kuhnke och utlovade en handlingsplan för att värna det offentliga samtalet.

Hon gav också de samlade kommunföreträdarna från hela landet en rejäl hemläxa:

– Den våldsbejakande extremismen visar inga tecken på att minska. Den måste bekämpas i varje kommun, men idag saknar 70 procent av kommunerna verktyg för att jobba förebyggande med ungdomar som är i riskzonen.

Demokratiministern uppmanade åhörarna att ta kontakt med regeringens samordnare på området, Mona Sahlin och hennes medarbetare för råd och stöd. En uppmaning som sockrades med ett löfte om statsbidrag till dem som jobbar med frågorna.

Alice Bah Kuhnke är inte orolig för det grundläggande folkliga stödet till vårt demokratiska styrelseskick men ser ändå behovet av stärkande åtgärder. Hon sätter stort hopp till de tre utredningar som pågår. Den mest profilerade är Demokratiutredningen, som under Olle Wästbergs ledning bland annat ska titta på konsekvenserna av det minskade partipolitiska engagemanget och på hur medborgardialogen kan utvecklas.

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle, som leds av Dan Ericsson har nyligen har fått tilläggsdirektiv, som innebär förstärkt fokus på civilsamhällets roll i demokratin. Den tredje utredningen med demokratikoppling är Utredningen om delaktighet i EU, som ska ta reda på hur mycket folk vet om EU och om hur man gör för att påverka. Särskild utredare är Maria Strömvik.

– Sammantaget är deras uppdrag att uppdatera våra kunskaper om den demokratiska processen, sa Alice Bah Kuhnke.

Innan hon blev miljöpartistisk minister var Alice Bah Kuhnke generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Frågor som ligger henne fortsatt varmt om hjärtat. Hon uttryckte sin glädje över den överenskommelse som träffats mellan regeringen och SKL på det här området. Hon såg också fram emot fortsatt samarbete med kommuner och landsting.

– Tillsammans, enbart tillsammans kan vi skapa en livskraftig demokrati, sa Alice Bah Kuhnke, innan hon hastade iväg till nästa möte.

Den roligaste ministerportföljen är välfylld. Inte med pengar, Alice Bah Kuhnkes departement har den minsta budgeten, men med ansvarsområden. Förutom kultur, demokrati och civilsamhället ingår, mediefrågor, trossamfunden, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter. Ett ”stort, svårt och rikt” uppdrag, tycker ministern idag med sju månaders erfarenhet av jobbet.

LENA HÖRGREN

 

Skriven av admin

Redaktör och skribent för nyhetsbrevet Kvalitet & Förnyelse är Lena Hörngren, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle.