Persontrafik - Tisdag den 18 oktober

RideCell: Transit Redefined: Managing public and private transportation with a unified operating system

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-11.50 Lokal: Öppen Scen

Global population living in urban areas continues to grow faster than the available transportation infrastructure. Some cities have responded to the new, rapidly growing private mobility services like Uber and Lyft by banning the services (e.g. In 2014, the city of Frankfurt, Germany issued a nationwide ban on Uber and company representatives faced hefty violation fees) and others by allowing them to operate without a clear way to manage concerns around overcrowding at peak times (e.g. New York City Mayor, Bill De Blasio, proposed a cap on new driver licenses issued to companies like Uber that was voted down). Some agencies are discussing having for profit mobility providers provide outsourced services for transit or para transit. Each of these approaches carries some risks and benefits. We argue that the need of the hour for Smart Cities is a "unified operating system" that allows a city to manage, monitor, and optimize across both public and private transportation services, thereby building the best integrated transportation system.

Speakers:
Armin Fendrich, Director of Sales, Europe, RideCell
Daniel McGehee, Assistant General Manager, RideCell


Regional samverkan ger skjuts i det hållbara resandet

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E4

Om du som resenär kan kombinera till exempel cykling, kollektivtrafik och bil på ett smidigt sätt så är mycket vunnet – jämfört med att bara resa med bil.

Representanter för Västra Götalandsregionens plattform "Hållbart resande väst" berättar om det pågående samarbetet med Västra Götalands kommuner, i att få fler att resa mera hållbart.

Cykelvänlig arbetsplats, Vintercyklist och "gröna resplaner" är exempel på projekt som genomförs under 2016.

Medverkande: Sara Persson och Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen
Programvärd: Tomas Zeljko


nonstop systems: Intelligent styrfunktionssystem som ger energibesparingar på 60-90%

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.20 Lokal: Öppen Scen

Detta styrfunktionssystem spar energi genom en ett helautomatiserad värmestyrning. Idag kostar uppvärmningen av en buss i stort sett lika mycket som en mindre villa.
Kan man spara mellan 60-90% per år, beroende på höst, vinter och vår är det inte svårt att få en dimension på besparingen: antal bussar x villakostnad i energi.
Detta spar inte bara pengar utan är ett mycket viktigt miljö initiativ.

Systemet eliminerar även andra eventuella kostnader såsom vitesbetalningar för ouppvärmda fordon för chaufför och passagerare samt förseningar genom total kontroll
Buss/depåplats och batteriets laddspänning som ger risk att inte få igång bussen.

Detta system leder till kontroll, besparingar, starka upphandlingsofferter, bevisföring på precision och sällsynt starka miljöinitiativ.


Framtidens kollektivtrafik i staden – med sikte på år 2035

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E4

Vilka utmaningar finns för framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille? Hur kan vi möta behoven? Vi får höra mer om förslaget till framtidens kollektivtrafik och resultaten från medborgardialogen Next Stop 2035.

Medverkande: Anna Berlin, Göteborg stad
Programvärd: Tomas Zeljko


Scania Sverige: Hållbara transporter – Här och nu!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.00-13.20 Lokal: Öppen Scen

Medverkande: Krister Thulin, Chef Bussmarknad, Scania Sverige


Bombardier: Det sker en snabb etablering av nya spårvagnar i Norden

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-13.50 Lokal: Öppen Scen

– En översikt över vad som har händer i Göteborg.

Medverkanda: Stefan Aldborg, Bombardier: och Mårten Ignell, Göteborgs Spårvägar


Vad vill Anna Johansson med framtiden?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.30 Lokal: E4

Hur ser regeringen på kollektivtrafiken i Sverige? Lyssna på infrastrukturminister Anna Johansson som berättar om regeringens vägval och framtidsplaner. Därefter får representanter från branschen möjlighet att få svar på några av sina viktigaste frågor, till exempel vad som händer med utredningsförslaget om en nationell kollektivtrafikmyndighet, framtiden för stadsmiljöavtalen, läget för höghastighetsbanorna och vad vi kommer att få se för satsningar i infrastrukturpropositionen. Hur säkerställer regeringen konkurrens på lika villkor?

Medverkande: Anna Johansson, Infrastrukturminister, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Peter Haglund, SKL, Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, Björn Westerberg, BTO
Moderator: Peter Örn


Halda: Digitalisering som drivkraft inom taxi och transport

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.20 Lokal: Öppen Scen

Framtiden är digital. Våra transportbehov kommer kunna täckas på nya och innovativa sätt. Hur kan enskilda taxibolag och transportföretag dra nytta av utvecklingen och vad kommer egentligen att ske de närmaste åren. Det finns inga enkla svar. Samtidigt är riktningen tydlig.

Halda är det svenska alternativet inom taxi. Företaget etablerades 1887 och är ledande leverantör av system inom taxi i Norden.

Medverkande: Fredrik Helgesson, VD Halda AB


Rimliga regler ger schyssta villkor för branschen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E5

Har branschen de regler som behövs och är reglerna lämpligt utformade? Hur står det till med tillämpningen och övervakningen att reglerna följs? Och hur står det till med regelefterlevnaden?

Medverkande: Göran Forssén, Sveriges Bussföretag, Mikael Kyller, Transportstyrelsen, och Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet


Hur utvecklar kollektivavtalen kollektivtrafiken?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E2

Är kollektivavtalen viktiga för transportbranschens utveckling? Branschens parter visar hur de tar ansvar för branschens utveckling inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen för både buss, tåg, taxi och tjänstemän. Dessutom presenteras de senaste nyheterna i Bussbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet för transportbranschen.

Medverkande: Ulrika Egervall, Sveriges Bussföretag, Per Ola Fällman, Seko, Anders Lenhoff, Almega, och Yvonne Chevallerau, Kommunalarbetarförbundet.


Garo: Laddstationer för elfordon – nu och i framtiden

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-14.50 Lokal: Öppen Scen

GARO utvecklar och marknadsför systemlösningar för elfordon – all ifrån s k hemmaladdare upp till snabbladdare med en laddningskapacitet upp till 150 kW.
Reine Lönn kommer att göra en snabb återblick vad gäller utvecklingen av laddstationer samt belysa var vi befinner oss idag och hur kommer det kanske att se ut i morgon. Vad säger EU-standarder om elbilsladdning? Vilken effekt ska vi ladda med? Energilager och lastbalansering – behövs det?
Medverkande Reine Lönn, GARO


Bättre utnyttjande av den anropsstyrda trafiken?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E5

Det finns många nytänkande idéer om hur man skapar en fungerande kollektivtrafik för landsbygden, bland annat genom anropsstyrd trafik. Men vad fungerar i praktiken? Kan tillräckligt innovativa lösningar och bättre tillgänglighet få fler att välja kollektivtrafiken på landsbygden? Kan anropsstyrd trafik någonsin konkurrera med bilen? VTI berättar om en aktuell studie kring detta.

Medverkande: Jessica Berg, VTI


Utan invandrare stannar kollektivtrafiken

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E2

Kollektivtrafikbranschens behov av förare och företagare är mycket stort och fortsätter att öka framöver. Hur drar vi nytta av de nyanländas kompetens? Seminariet tar upp rekryteringsbehovet och mångfaldens betydelse för att säkra behovet av personal men också det faktum att de nyanlända är kollektivtrafikens nya kunder. Dessutom serveras historik, statistik och goda exempel från trafikbolagen i Sverige.

Medverkande: Cecilia Jerneheim, Keolis, Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv, och Oskar Taxén, Kommunal


Storstadssatsningar – möjligheter och utmaningar

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E4

Ökad kollektivtrafik i våra storstäder är en nödvändighet för att stimulera hållbara transporter, minska sina klimatpåverkande utsläpp och inte minst för att skapa en attraktiv stadsutveckling. Men vad ska man tänka på för att lyckas?

Politiska representanter berättar om sina visioner och visar exempel på infrasatsningar, bland annat Citytunneln och Citybanan i Stockholm, Västsvenska paketet i Göteborg och Öresundsbron med ”Örestad” i Malmö.

Medverkande: Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen, Kristoffer Tamsons (M), SLL, Stefan Svalö (S), Skånetrafiken
Moderator: Peter Örn


Kollektivtrafik som välfärds- och samhällsnyttofråga

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: A3

Annika reflekterar över några välfärdsfaktorer och ställer sig bland annat frågan om skattesubventionerna för kollektivtrafiken och skatteunderlaget växer med samma takt?
Maria tar ett regional perspektiv och ger oss svar på frågor som vad det är för skillnad mellan samhällsnytta och samhällsekonomiska kalkyler och hur medborgarna ser på samhällsnyttor?

Medverkande: Annika Wallenskog, SKL och Maria Larsson, Västra Götalandsregionen.


Softhouse: Så ökar ni er försäljning av mobila biljetter!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-15.20 Lokal: Öppen Scen

Medverkande: Ola Persson, Softhouse


Prisutdelning kollektivtrafikuppsats

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-15.30 Lokal: Mingelytan

Årets pristagare i branschens tävling för bästa kollektivtrafikuppsats koras.

Medverkande: Anna Johansson, Infrastrukturminister samt juryn bestående utav Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik, Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag samt juryns ordförande Helena Svensson, K2


Biofuel Express AB: Förnybara drivmedel för fossilfri kollektivtrafik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-15.50 Lokal: Öppen Scen

Den snabbaste och mest kostnadseffektivaste vägen till fossilfri kollektivtrafik är att ersätta fossila bränslen med klimatsmartare alternativ. Två av de mest använda förnybara bränslen i kollektivtrafiken är biodiesel RME och syntetisk diesel HVO.

Möt regionens största tillverkare av förnybara dieselbränslen Perstorp Bioproducts och Neste i en spännande debatt om aktuella frågor och utmaningar kring omställning till fossilfri kollektivtrafik. Diskussionen leds av branschleverantören av fossilfria drivmedel- Biofuel Express.
På agendan: skattepolitiken för fossilfritt drivmedel, produkttillgänglighet, hållbarhet längst leveranskedjan, myndighetskrav för utsläppsminskning m.m.

Medverkar:
Clemen Rasmussen, VD Biofuel Express AB
Lars Lind, VD Perstorp Bioproducts AB
Fredrik Törnqvist, Marknadschef Skandinavien Neste AB


Att integrera jämställdhet på riktigt

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E2

Det svenska transportsystemet ska vara jämställt och svara mot både kvinnors och mäns transportbehov. Men hur genomförs detta i praktiken och hur får vi fler resenärer utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Ta del av K2s forskningsprojekt ”Att integrera jämställdhet i länstransportplanering”, med praktiska metoder och arbetssätt för att förstå och implementera jämställdhet i regional transportinfrastrukturplanering. Vi får även ta del av operatörens perspektiv och jämställdhetsfrågor i verksamheten.

Medverkande: Lena Levin K2/VTI och Cecilia Jerneheim, Keolis Sverige AB


Reviderade modellavtal för branschen och kommunernas viktiga roll

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E5

KollA (Avtalskommiten) presenterar de reviderade modellavtalen. Vi får också höra om vikten av att få med kommunen i trepartsavtal för att möjliggöra framkomlighet, service etc för resenären.

Medverkande: Håkan Bergqvist, KollA samt Jan-Åke Bergmark, Skånetrafiken


Stadsmiljöavtal – ett nytt sätt att driva på mot hållbara städer?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E4

Stadsmiljöavtalen – vad får vi för pengarna? Är det en bra metod att använda för att driva på arbetet mot hållbara städer? Utifrån en aktuell forskningsrapport från K2 och redovisning från Trafikverket får vi både nulägesrapport, diskussioner och visioner inför nästa fas av stadsmiljöavtalen.

Medverkande: Lena Erixon, Trafikverket, och Helena Svensson, K2/Lunds universitet
Moderator: Peter Örn


Digital transformering av Trafikverket - hur berörs du?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: A3

Just nu förbereds en digital transformering av sättet att planera och leda tåg i Sverige. Med modern teknik och förändrat arbetssätt skapar Trafikverket nytta för aktörerna inom järnvägen. Tågbolagens och entreprenörernas behov prioriteras och via en webbaserad kapacitetsportal kommer de själva att kunna beställa utrymme på järnvägen och få snabba besked. Med det nya arbetssättet blir det bättre koll på anläggning, effektivare planering och tågledning. Men vad innebär detta i praktiken? Här får du veta mer om de tekniska utmaningar, förändringsledning och kompetensutveckling som krävs framöver.

Medverkande: Anders Edvinson, Trafikverket


Lazzo DM Byrå: Så fick vi 10 000 Göteborgare att börja resa kollektivt!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.20 Lokal: Öppen Scen

Hur attraherar vi fler att åka kollektivt! Lazzo DM Byrå är en fullservice reklambyrå som erbjuder strategier för kundutveckling. De lösningar vi presenterar är riktade, mätbara och affärsmässigt lönsamma. Vi har 15 års erfarenhet av kollektivtrafik. Vi har idag ett nära samarbete med Västtrafik, arbetar utöver det med ett 10-tal trafikbolag i Sverige.
Medverkande: Jan Brissman, Lazzo DM Byrå


I egen regi – ett alternativ till upphandling?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E5

Medverkande: Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, och Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län.


Ökad nytta av stomlinjer och effektiviseringar i kollektivtrafiken

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E2

Stomlinjer och effektivisering av kollektivtrafiken leder till ökat resande och hållbarbetsvinster.

Medverkande: Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys, och Malin Gibrand, Trivector


Hur drar nationell och regional politik åt samma håll för resenären bästa?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E4

Spännade debatt mellan politiska företrädare på nationell och regional nivå.

Medverkande: Anders Åkesson (C), Trafikutskottet, Elvy Söderström (S), Ulrika Frick (MP), Svensk Kollektivtrafik, Therese Lindberg (S), Trafikutskottet
Moderator: Peter Örn


Goda exempel på avtal som lett till ökat resande

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: E5

Erfarenheter och uppföljningar av vilka typer av upphandlingar och avtal som ger bäst effekt på ett ökat resande. På seminariet tar vi del av några konkreta exempel, bland annat Keolis som tog över kontraktet för busstrafiken i Stockholms innerstad för ett år sedan och var med och skapade ett nytt linjenät med målet att öka resandet och marknadsandelarna. Skånetrafiken har gjort en utvärdering kring deras olika avtalsmodeller och berättar vilka som gett bäst resultat.

Medverkande: Sandra Tonn, Keolis i Sverige AB, och Ewa Rosén, Skånetrafiken


Framkomlighet för kollektivtrafik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: E2

Framkomlighetsstrategier för kollektivtrafik med exempel från Stockholm och regionala superbussar.

Medverkande: Malin Gibrand, Trivector, Einar Tufvesson, Trafikverket, och Joel Hansson, K2/Lunds universitet.


Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: E4

Regeringens satsningar och visioner för kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna. Tillsammans med representanter från glesbygdsregioner blir det en spännande diskussion kring frågor som: Hur kan man göra kollektivtrafiken effektivare, hur kommer man tillrätta med kostsamt bristande underhåll och hur kan kollektivtrafiken bidra till att hålla landsbygden levande?

Medverkande: Lena Erixson, Trafikverket, Ulrika Frick, Svensk Kollektivtrafik, Harriet Söder, Länstrafiken Västerbotten, Per Åke Pettersson, Taxi Östersund.
Moderator: Peter Örn.


Persontrafik - Onsdagen den 19 oktober

Så samverkar vi i planeringen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E4

Politiker och tjänstemän – två roller som måste samverka för att ge resultat. Även organisationer måste samverka, inte minst regionala aktörer. Men vilka parter tar man med? Hur får man bäst effekt av att samverka? Träffa representanter från tre regioner som arbetat aktivt med samverkan mellan rollerna och lyssna på lärdomar och positiva och negativa erfarenheter från de olika projekten.

Medverkande: Ulf Pilerot, Trafikverket, Britt Fäldt (V), Piteå kommun, Maria Nimvik, Mälardalsrådet samt Bengt Nilsson, Region Skåne.


Ny i branschen - kollektivtrafikens ABC

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E2

Vill du veta mer om kollektivtrafikbranschen? Välkommen hit! På seminariet presenteras snabb fakta och statistik för den som är ny i branschen eller bara vill fräscha upp sina kunskaper och uppdatera sig om aktuella frågor och projekt. Hur ser branschen ut, vilka är aktörerna och hur har kollektivtrafiken utvecklats?

Medverkande: Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik


Framtidens biljett och visering är här!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E5

Under 2016 avslutas det gemensamma biljett- och betalprojektet som Samtrafiken drivit för att skapa gemensamma standarder. Snart finns möjligheten för branschens aktörer att kunna läsa och visera varandras biljetter. Har dagens olika biljettsystem spelat ut sin roll? Kan vi effektivisera systemen ytterligare i framtiden? Ett exempel på effektivare visering är Västerbotten, där de infört optiska läsare för mobilbiljetter. Ta del av deras erfarenheter nu och för framtiden.

Medverkande: Kimiko Sörensen, Samtrafiken och Olof Sundelin, Länstrafiken Västerbotten


Incitament – vad får det för effekter?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: E4

Incitamentsavtal är ett kraftfullt styrmedel om det används på rätt sätt, men försöken med upphandlingsmodeller och avtal med incitament används inte så mycket i Sverige idag. Beror det på operatörerna, RKM eller helt enkelt avtalens utformning? Kanske måste avtalen utgå från helt andra förutsättningar och faktorer för att skapa värde för såväl operatören som RKM? Ta del av diskussion med exempel från bl a Tyskland och SLLs erfarenheter från E20-avtalen.

Medverkande: Anders Wretstrand, K2, Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB, och Ragna Forslund, SLL


Mellanårsanalys – hur gick det med vallöftena?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: E2

Halva mandatperioden har nu passerat och det är två år kvar till nästa val. Hur har det gått med de utlovade vallöftena? Ta del av en sammanställning av vad våra folkvalda egentligen utlovat och genomfört i kollektivtrafiksverige. Självklart finns politiker på plats för att debattera, argumentera och svara på frågor!

Medverkande: Ulo Maasing, Bussmagasinet.se, Erik Ottoson (M), riksdagens trafikutskott, och Karin Svensson Smith (MP), riksdagens trafikutskott
Moderator: Peter Örn


Produktutveckling i Skåne

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: E5

I Skåne pågår en rad spännande projekt för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken och göra den både mer kapacitetsstark och attraktiv för att få resenärerna att välja att resa kollektivt. På seminariet får vi ta del av några av projekten, bland annat den digitala utvecklingen med attraktiva appar och praktiska betallösningar, fordonsutveckling med regionala superbussar och BRT samt Konceptbussen, Skånetrafikens eget rullande reselabb med fokus på bussarnas interiör.

Medverkande: Linus Eriksson, Johan Karlberg och Joakim Agartsson, Skånetrafiken


Upphandlingsmyndigheten – så funkar det

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: E4

Hur kan Upphandlingsmyndigheten bidra till offentlig upphandlings strategiska potential för att nå ett ekologiskt, rättvist och hållbart samhälle? Hur fungerar den nya myndigheten , vad fokuserar de på och hur kan myndigheten hjälpa de olika parterna i en upphandling?

Medverkande: Kristina Himmelstrand, Upphandlingsmyndigheten


Så här blev resultatet av kollektivtrafiklagen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: E2

En ny kollektivtrafiklag började gälla 1 januari 2012. Hur blev resultatet? Ledamöter från Trafikutskottet har gjort en rapport som konstaterar att marknadsöppningen fick ett mycket begränsat genomslag och att lagen inte fungerat så som det var tänkt. Hur går vi nu vidare? Välkommen till en diskussion med politiker och branschorganisationer.

Medverkande: Erik Ottoson (M), Trafikutskottet, Ulrika Frick, Svensk Kollektivtrafiktrafik, Jan Bosaeus, Sveriges Bussföretag, Crister Fritzon, BTO, Peter Norman, Svenska Taxiförbundet samt Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottet.

Moderator: Peter Örn


Kombinerad mobilitet – En del av framtidens kollektivtrafik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: E5

Framtidens kollektivtrafik kommer inte bara handla om att resa från en hållplats till en annan. Den kommer i lika stor utsträckning omfatta andra smarta och hållbara tjänster som förenklar våra kunders vardag. Kombinerad mobilitet är en stark trend inom kollektivtrafiken över hela världen och ska hjälpa Västtrafik att nå målet om fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2025. Kom och lyssna på hur Västtrafik arbetar med frågan!

Medverkande: Camilla Holtet & Elisabet Elm, Västtrafik


Lazzo DM Byrå: Få fler att resa kollektivt med mätbart marknadsföringskoncept

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.20 Lokal: Öppen Scen

Hur attraherar vi fler att åka kollektivt! Lazzo DM Byrå är en fullservice reklambyrå som erbjuder strategier för kundutveckling. De lösningar vi presenterar är riktade, mätbara och affärsmässigt lönsamma. Vi har 15 års erfarenhet av kollektivtrafik. Vi har idag ett nära samarbete med Västtrafik, arbetar utöver det med ett 10-tal trafikbolag i Sverige.
Medverkande: Jan Brissman, Lazzo DM Byrå


Ny lagstiftning om offentlig upphandling. Vad händer på lagstiftningssidan?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: E4

Upphandling är inte lätt. Hur kan lagstiftningen hjälpa och underlätta?
Baserat på EU-regler kommer nya upphandlingsregler att träda ikraft under 2016 och 2017. Två nya lagar införs och ersätter LOU och LUF. Under seminariet får vi veta mer om vad som händer på lagstiftningssidan, vad som är nytt, vad konsekvenserna blir och hur det är tänkt att fungera i praktiken.

Medverkande: Sylvia Lindén, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten


Nya resenärsrättigheter - information och uppföljning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: A3

Den nya lagen om stärkta resenärsrättigheter började gälla i april 2016. Vad har hänt sedan dess? Vad innebär det och hur har förändringarna påverkat kollektivtrafikaktörerna i Sverige?

Representanter för Konsumentverket berättar om den tillsyn man hittills gjort, vad som framkommit och råd och tips om hur man som trafikföretag lättare kan leva under lagen.
Svensk Kollektivtrafik presenterar en ny rapport om konsekvenser och utmaningar till följd av den nya rättighetslagen.

Medverkande: Angelica Lillback och Sanna Jonsson, Konsumentverket, Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, och Mikael Persson, Sveriges Bussföretag


Vad vill regeringen uppnå med kollektivtrafiken i den gröna omställningen?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: E5

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samordnarens ska synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige och tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna som mellan aktörerna och regeringen. Samordnaren ska också göra aktörernas arbete synligt, utmanande och inspirerande för andra. Hur kan kollektivtrafiken bidra till denna ambitiösa målsättning.

Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige.
Moderator: Peter Örn.


Linbana - en del av kollektivtrafiken

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: E2

Intresset för att börja använda linbanor som kollektivtrafik är just nu stort i hela världen och även i Sverige. Linbanor som en del av kollektivtrafiken skulle bli det första nya kollektivtrafikslaget i Sverige sedan införandet av tunnelbanan i Stockholm på 1930-talet. Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Västtrafik har långt gången planering av en linbana som kollektivtrafik i Göteborg. Utmaningar projektet står inför är bland annat:
• Tekniska val
• Utmaningar i stadsmiljön – hur integrerar vi linbanan i staden
• Ägande, drift och finansiering
• Linbana som kollektivtrafik

Utöver Göteborg finns konkreta planer i Sollentuna och det finns utredningsambitioner i bland annat Nacka, Borås, Skövde och i Halmstad.

Medverkande: Johanna Möllersten, Västtrafik och Per Bergström Jonsson, Göteborgs stad.


FourC AS: Cutting the costs for ICT in Public Transport by more than 50% - how, why and when!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-11.50 Lokal: Öppen Scen

Public transport companies are using up to 10% of the cost of the vehicle for ICT systems. An Open Platform service platform solution from a €4M R&D project with a disruptive payment model can cut this cost by more than 50%.

Medverkande: Tor Rune Skoglund, CEO FourC AS


Krav på sociala villkor i upphandling

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E5

Sociala krav innebär bland annat att ta hänsyn till personalen vid upphandlingar med personalövertag och schyssta villkor. Vilka sociala krav kan man ställa vid en upphandling? Vad får det för effekter ur personalens perspektiv och ur operatörens perspektiv?

Möt branschens aktörer och myndigheter och ta del av fakta, goda råd och erfarenheter kring upphandlingar i praktiken.


Medverkande: Mikael Olsson, Västtrafik. Tomas Byberg, Byberg&Nordin, samt Charlotta Frenander från Upphandlingsmyndigheten.
Moderator: Peter Örn.


Samhällsekonomiska kalkyler – flera verkligheter?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: A3

Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att analysera samhällsekonomiska kostnader för regleringar. Kostnaderna för drift och investering av kollektivtrafik är höga och därför är det viktigt att göra kompetenta analyser och bedömningar för samhällsnytta. Hur mäts detta på bästa sätt? Finns det flera vägar att gå för att få korrekta bedömningar? Forskare möts för en diskussion.

Medverkande: Maria Börjesson, KTH, och John Hultén, K2
Moderator: Helena Leufstadius


Hur skapar vi tryggare kundupplevelser?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E4

Hur skapar vi trygghet för resenärer? Trygghetskameror anses bidra till brottsprevention, brottsuppklarande och trygghet. Kan mer fokus på dessa frågor ge tryggare och nöjdare resenärer?
Medverkande: Jonas Lindberg, Tryggare Sverige


En positiv kundupplevelse genom medarbetarnas engagemang

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E2

Hur skapar man en genuin och genomgripande kundservice kultur? Transdev’s program "Going fo Care" fokuserar på positiv kundupplevelse och ökad kundnöjdhet. I programmet ingår kulturskapande initiativ, workshops och förändringshanteringsverktyg.
Programmets framgång kommer från förmågan att engagera alla avdelningar i verksamheten för att utveckla en positiv företagskultur av kundservice.

Medverkande: Patrique Campal-Lindahl, Transdev


nonstop systems: Intelligent styrfunktionssystem som ger energibesparingar på 60-90%

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.20 Lokal: Öppen Scen

Detta styrfunktionssystem spar energi genom en ett helautomatiserad värmestyrning. Idag kostar uppvärmningen av en buss i stort sett lika mycket som en mindre villa.
Kan man spara mellan 60-90% per år, beroende på höst, vinter och vår är det inte svårt att få en dimension på besparingen: antal bussar x villakostnad i energi.
Detta spar inte bara pengar utan är ett mycket viktigt miljö initiativ.

Systemet eliminerar även andra eventuella kostnader såsom vitesbetalningar för ouppvärmda fordon för chaufför och passagerare samt förseningar genom total kontroll
Buss/depåplats och batteriets laddspänning som ger risk att inte få igång bussen.

Detta system leder till kontroll, besparingar, starka upphandlingsofferter, bevisföring på precision och sällsynt starka miljöinitiativ.


Funktionsupphandling, funktionskrav och innovationsupphandling inom kollektivtrafiken

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E4

I en funktionsupphandling ges större möjlighet att erbjuda innovationsbaserade produkter. Innovationsupphandling är ett verktyg som premierar nytänkande och långsiktig utveckling. Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan resultatet bli bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta till medborgarna. Är det något som borde användas mer i kollektivtrafikupphandlingar? Finns det goda exempel på att det används redan idag?

Medverkande: Katarina Lincoln, Upphandlingsmyndigheten


EU-perspektivet – ökad frihet eller fler regler? INSTÄLLD

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E5

Vad händer på kollektivtrafikområdet i EU? Möt Gerhard Troche från EU-kommissionen som berättar om aktuella frågor, bland annat kring Vägtrafikpaketet, Vägtransportpaketet, Fjärde järnvägspaketet, marknadsöppning, status för omregleringen 2020 och hur detta påverkar Sverige. Det blir även reflektioner kring resenärsrättigheter och fri rörlighet och flyktingkrisens effekter inom transportområdet, med exempelvis id-kontroller.

Medverkande: Gerhard Troche, European Commission, DG
Moderator: Peter Örn


Bättre anropsstyrd trafik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: A3

Ja, det går att förbättra för resenärerna med anropsstyrd trafik- men man behöver jobba med integration och information. Västtrafik berättar om sitt hänvisningsprojekt där resenärer som ska göra en sjukresa med anropsstyrd trafiken hänvisas till den vanliga kollektivtrafiken i första hand – ett projekt som lyckosamt genomförts och minskat kostnaderna tack vare modern teknik som stöd. Hur kan man styra färdtjänst/sjukreseresenärer till denna resform?

Medverkande: Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet, Conny Karlsson, Kalmar, samt Jonas Johansson, Västtrafik


Stockholm-Helsingfors på 30 minuter med Hyperloop One?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E2

Hyperloop One startades 2013 för att utveckla Teslagrundaren Elon Musks vision om extremt snabb landbaserad transport (upp till 1200 km/h). Denna teknik utvecklas nu i Kalifornien och kan innebära en helt ny transportlösning med dramatiskt förkortade restider. KPMG har nyligen genomfört en idéstudie för att undersöka potentialen av att sammanlänka Stockholm-Helsingfors och därigenom skapa en superregion med fem miljoner invånare. Vad skulle en restid på 30 minuter mellan de två huvudstäderna kunna leda till?

Medverkande: Sven Draganja och Åsa Hansson, KPMG


FARA: Molnbaserade tjänster lägger grunden för öppenhet

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.00-13.20 Lokal: Öppen Scen

Hur tar man som etablerad leverantör med sig kunderna in i framtiden, förvaltar deras investeringar och erbjuder dem kostnadseffektiva moderna lösningar för att driva verksamheten mot fördubblingsmålet.

Hur kan biljett och betalprojektet slå igenom även för de som inte har resurserna att starta en egen utvecklingsavdelning.


Modevisning: Stolthet, varumärke och tillhörighet – uniformen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.00-13.30 Lokal: Mingelytan

Stolthet, varumärke och tillhörighet – uniformen

Nu blir det modevisning på Persontrafik! På catwalken kommer modeller att visa upp olika kreationer och uniformer från medlemsföretag, som en del i seminariet kring hur kollektivtrafikens varumärken kan stärkas. Det seriösa syftet är att belysa diskussionen kring ett trafikföretags identitet och varumärke, som bl a speglas i personalens uniform.

Dagens bussföraruniform är viktig för att känna sig som en del av något större. Att få känna stolthet, tillhörighet, att man står för en vision från ett företag och hjälper människor dagligen i ens arbete är viktigt. Uniformen visar även att man bär på ett visst ansvar och det upprätthåller statusen i arbetet.


Sveriges Trafikskolors Riksförbund: Hur kör dina förare egentligen?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-13.50 Lokal: Öppen Scen

Har det någon betydelse för företaget och varumärket hur man kör? Vi kan hjälpa er att få fram en bild av de anställdas beteenden och attityder i trafiken. Vi erbjuder en personlig förarutveckling där företaget inte behöver skicka alla sina anställda på en och samma utbildning samtidigt. Safe & Eco är ett enkelt och roligt sätt att få ett riskindex på förarna på företaget för att sedan gå vidare i en personlig utveckling för var och en som sen gemensamt kan stärka varumärket. Kursen anpassas till just era behov.

Talare: Karolina Törngren, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)


Årets branschdebatt – hur får vi bättre kollektivtrafik för pengarna?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.00 Lokal: E4

Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda både samhällets pengar och företagens resurser kostnadseffektivt och klokt. Vilka verktyg tycker de olika aktörerna är viktiga för att få ut mer för pengarna? Välkommen till Persontrafiks stora debatt mellan branschens aktörer kring upphandlad kollektivtrafik och berör ämnen som ansvarsförhållande, samverkan och resenärskännedom.

Medverkande: Gunnar Schön, Transdev Sverige AB, Jan Boseaus, Nobina Sverige AB, Lars Backström, Västtrafik, Maria Höglander, Norrtåg och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.
Moderator: Peter Örn


Goda exempel - Stadsmiljöavtal

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.00 Lokal: E2

Ta del av goda exempel från kommuner och landsting som fått finansiellt stöd genom Stadsmiljöavtalen 2015-2018. Stödet är inriktat på kollektivtrafiksatsningar och åtgärder som leder till att en större andel persontransporter i våra städerna. På plats har vi representanter för Lund/ Helsingborg, Luleå Lokaltrafik och Karlstadsbuss som berättar om sina stora satsningar och nytänkande idéer.

Medverkande: Robert Sahlberg, Karlstadsbuss, Jenny Widmark, Luleå kommun samt Johan Gomér, Skånetrafiken


Ny lagstiftning för serviceresor

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.00 Lokal: E5

Lagstiftningen för särskild persontrafik har länge ansetts föråldrad och i behov av en översyn. En utredning är nu aktuell för att se över lagen och föreslå ändringar. På plats finns utredare från Näringsdepartementet som berättar mer om lagstiftningen som påverkar framtidens färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor.

Medverkande: Mathias Häggblom, Näringsdepartementet
Moderator: Per Junesjö


initperdis GmbH: Operational Planning and Contracting Process as a Dialogue between Authority and Operators

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.20 Lokal: Öppen Scen

Medverkande: Jörg Neuhaus, initperdis GmbH


Kommersiell trafik – hur lockar trafikföretagen resenärer utan skattesubventioner?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E2

Hur får vi inbitna bilister och sällanresenärer att välja kollektivtrafiken istället? Här kommer tips och erfarenheter från den kommersiella trafiken som varje dag måste hitta sina resenärer helt utan subventioner. Har regeringens marknadsöppning skapat nya möjligheter för trafikföretagen att locka med flexibel, kvalitativ och resenärsfokuserad trafik? Vad kan övriga branschen lära sig av detta för att nå nya resenärsgrupper?

Medverkande: Johan Söör, MTR och Joakim Palmqvist, Swebus AB.


Klarar branschen målet med en fossilfri fordonsflotta?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E4

Ambitiösa klimatpolitiska mål har satts upp både av branschen och av regering och riksdag. Kommer vi att klara av att uppnå dem? Kommer politiken att ge klara spelregler och skapa förutsättningar för att möjliggöra att de kan uppnås?

Medverkande: Linus Eriksson, Skånetrafiken, Hanna Björk, Västtrafik och Tomas Byberg, Byberg & Nordin
Moderator: Peter Örn


Skolskjutsen.se – ett branschgemensamt säkerhetsprojekt

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E5

På www.skolskjutsen.se finns ett smörgåsbord av informationsmaterial att använda fritt vid skolstarter och föräldramöten. Materialet vänder sig till alla som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, upphandlande myndigheter och transportörer. Men vad för slags material efterfrågas? För att få fram rätt produkter intervjuades medlemmar från Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Bussföretag. Resultatet tillsammans med statistik från Trygg-Hansa lade grunden för projektet. På seminariet presenteras projektet och dessutom blir det filmvisning!

Medverkande: Agneta Weissglas, Göte Persson och Ken Forsberg, Forsbergs buss
Moderator: Jan Persson


Highlights bland utställarna - rundvandring på mässgolvet

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: Mötesplatsen E04:02

Dagens samhälle ställer alltfler krav på anpassning av fordon för till exempel tillgänglighet. Ta chansen att följa med på en rundvandring bland några av Persontrafiks utställare för att se nyheter och aktuella exempel på hur de olika aktörerna arbetar med anpassningar av fordon som används för främst färdtjänst och sjukresor.

Medverkande: Kenneth Svärd, SLL


Oberthur Technologies Sweden AB: Open Standard in Public Transport

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-14.50 Lokal: Öppen Scen

Medverkande: Yannick Le Goff, Oberthur Technologies


Sverigeförhandling, samhällsekonomin och forskningen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E4

Sverigeförhandlingens uppdrag kring höghastighetsjärnvägar och infrastrukturlösningar i Sverige innebär även att ta fram förslag till finansiering och utbyggnadsstrategier. På plats finns SKL och K2 för ett samtal om uppdraget utifrån deras olika perspektiv: Hur påverkar höghastighetstågen lönsamheten för regionerna? Hur påverkas den regionala kollektivtrafiken av höghastighetsbanan? Vad säger den aktuella forskningen kring samhällsekonomin och värdestegringar kring infrastruktursatsningar?

Medverkande: John Hultén, K2, och Peter Haglund, SKL
Moderator: Peter Örn


Hur kan kollektivtrafikens varumärke stärkas?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E2

Kollektivtrafiken som varumärke har både styrkor och svagheter. Hur stärker man branschens gemensamma varumärke samtidigt som man vårdar det enskilda varumärket hos en operatör eller länstrafikbolag/RKM?
Under seminariet berättar branschrepresentanter hur de arbetar och samarbetar i varumärkesfrågan men även hur man fyller varumärket med rätt värden och hur ett stärkt varumärke kan öka antalet resenärer.

Medverkande: Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB, Marie Christensson, VL samt Peter Viinapuu MTR


Självkörande fordon – nu är de här!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.30-15.00 Lokal: E5

Den förarlösa framtidstrenden är redan här! Här presenteras de senaste nyheterna, projekten och forskningen kring autonoma kollektivtrafikfordon. Ta del av erfarenheter från de förarlösa tågen i Köpenhamns metro, regional- och långdistanståg, och hur man ökar nytta och säkerhet ombord på bussar och tåg genom att använda ny 5G-teknik. Seminariet tar även upp resenärs- och entreprenörsperspektivet samt vad som händer på lagstiftningssidan.

Medverkande: Anna Pernestål Brenden, KTH, Jonas Bjelfvenstam, VTI, Marcel Kroeze, Nobina Technology samt Stefan Thulin, Ericsson


ABB: International developments on infrastructure for electric buses

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-15.20 Lokal: Öppen Scen

- Standardization for charging of electric buses: what solutions are there and where does it go to?
- From pilot to real life operation: what is needed for rolling out a reliable charge infrastructure?

Profile Daan
In his role as Global Sales Director for Electric Bus charging he works closely together with cities, bus operators and bus manufacturers worldwide on the latest developments in this fast emerging industry. Actively working on EV Charging since 2008, also for passenger car charging, Daan brings extensive experience on DC fast charging, connectivity features and introducing disruptive technologies.

Speaker: Daan Nap, Global Sales Director for Electric Bus charging


Prisutdelning till vinnaren av Studentresesymbolen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-15.30 Lokal: Mingelytan

Prisutdelning till Alexander Örn, student på Malmö Högskola som är vinnare av Svensk Kollektivtrafiks designtävling Studentresesymbolen. Den vinnande symbolen kommer att återfinnas på förmånskorten Mecenat och Studentkortet för att visa vilka som har rätt till studentrabatt i kollektivtrafiken. Symbolen är knuten till ett nytt enhetligt rabattsystem med enklare regler för både studenter och viseringspersonal som en stor del av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har enats kring.

Medverkande: Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik


Policy för trappklättrare och andra bärhjälpmedel – Presentation av Svensk Kollektivtrafiks nya policy

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-15.30 Lokal: J2

Ibland saknas hiss och den rullstolsburne måste få hjälp att ta sig upp och ned. I många år har taxiförare burit resenärer i rullstolen, det är varken en bra arbetsmiljö eller säker för resenären. En arbetsgrupp inom Svensk Kollektivtrafik har tittat på frågan om alternativ och skapade denna policy kring trappklättring. Det är en del man ska tänka på, men gör man det rätt leder det både till tryggare och säkrare resor.

Medverkande: Kerstin Lindgren, Deltagare från MERIT-arbetsgruppen kring policy trappklättrare.


Eminox: Renare Luft i Köpenhamn med ny avgasreninsteknik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-15.50 Lokal: Öppen Scen

Medverkanda: Owe Hult


Nya modeller för prissättning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E4

Ändrade res-och pendlingsmönster innebär behov av nya prissättningsmodeller inom kollektivtrafiken. På seminariet presenteras två helt skilda sätt att locka resenärer till kollektivtrafiken: skräddarsydda taxor efter betalningsvilja och enhetstaxemodellen. Båda varianterna har för- och nackdelar. Styr de till ökat resande? Leder de till en effektivare finansiering? Finns det andra nya modeller? Ta del av exempel från bl a kollektivtrafiken i Kalmar län och Trafikförvaltningen i Stockholms län.

Medverkande: Kristoffer Tamsons (M), SLL, Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys, samt Lars Isacsson (S), Avesta kommun.
Moderator: Peter Örn


Resan mot det goda kundmötet

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E2

Västtrafik är just nu mitt uppe i en spännande utveckling tillsammans med sina partnerföretag, där man enats om och arbetar mot ett gemensamt kundlöfte. Vägen dit går genom ledarskapet och medarbetarna, och målet är att få fler och nöjdare kunder. Under flera år har man lagt grunden för en ny syn på partnerskap genom Västtrafikmodellen, och nu är man inne i en fas av utveckling där varje medarbetare ska få insikt och förutsättningar för att serva den som servar kunden. Kom och hör mer om processen och verktygen för detta!

Medverkande: Lars Backström och Maria Björner Brauer, Västtrafik, Lena Källström, SJ Götalandståg samt Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB


Stationen noden i framtidens kollektivtrafik?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: E5

I ett resenärsperspektiv måste all kollektivtrafik vara lika lättillgänglig på stationer och terminaler, oavsett trafikslag och operatör. Hur får vi en bättre samverkan mellan stationerna och trafikföretagen? Hur får olika aktörer tillgång till stationsområden och informationssystem? Hur designas framtidens stationer och infrastruktur? Välkommen till ett panelsamtal med riktning mot framtiden om stationsområdets roll för att skapa färdmedelsneutrala resor.

Medverkande: Christina Axelsson, Resenärsforum, Paul van Doninck, Jernhusen, Johan Wadman, UL, och Elvir Rascic, Nettbuss Travel AB.
Moderator: Helena Leufstadius


Det goda exemplet Helsingborg – Trygg skolskjuts för barn med särskilda behov!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: G2

Helsingborgs stad ville lyfta sin skolskjuts för barn med särskilda behov till en nivå där barnen, anhöriga och personal kunde känna sig trygga.

En ny upphandling med den utgångspunkten skapades för trafikstart 1 juli 2015. Resultatet blev en verksamhet med höga betyg och där verksamheten ständigt utvecklas genom ett nära samarbete mellan Helsingborgs stad och utföraren.

Medverkande: Martin Andersson, Samres AB


Kan alla resa på lika villkor?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.30-16.00 Lokal: J2

Sverige ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att Sverige ska säkerställa att alla får tillgång till transporter på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Men kan alla resa på lika villkor? Hur har utvecklingen sett ut senaste åren? Och vilka utmaningar finns i framtiden? Myndigheten för delaktighet presenterar läget i kollektivtrafiken idag ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv.

Medverkande: Erik Lindqvist, Myndigheten för delaktighet


GeoSignage Sverige AB: Maximera potentialen med infotainment

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.20 Lokal: Öppen Scen

Infotainment öppnar för möjligheter att förbättra resenärsupplevelsen och skapa nya intäktsströmmar. Men infotainment skapar också huvudbry när det gäller ansvarsområden, affärsmodeller och administration. GeoSignage delger sina erfarenheter kring hur dessa problem kan hanteras, samt hur företagets mjukvara kan hjälpa trafikbolag att maximera resenärs- och affärsnyttan.

Medverkande: Johan Posse, GeoSignage Sverige AB


Gratis kollektivtrafik – vad innebär det egentligen?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E4

Avgiftsfri kollektivtrafik. Är det slöseri med skattemedel eller en väl fungerande verklighet? Innebär det ökade kostnader och sämre folkhälsa eller ökat antal resenärer och enklare resande? Tanken på gratis resande väcker alltid reaktioner och under seminariet diskuteras fördelar och nackdelar med en av de som provat, Avesta kommun, som infört biljettlöst och avgiftsfritt resande.

Medverkande: Lars Isacsson (S) Avesta, och Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys
Moderator: Peter Örn


Trådlös laddning i Södertälje

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E2

Intresset för elbussar ökar snabbt och för att trafiken ska kunna rulla måste även laddinfrastrukturen finnas på plats. Men vem ska finansiera och drifta allt i framtiden? På seminariet presenteras samarbetsprojektet Trådlös hållplatsladdning som Scania driver med stöd från Energimyndigheten. Partners i projektet är Vattenfall, SL, Södertälje kommun och KTH.

Medverkande: Rutger Hörndahl, Scania, Maria Övergaard, SLL, och Susanna Hurtig, Vattenfall.


Planera staden för kollektivtrafik

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: E5

Hur planerar man för kollektivtrafik när en ny stad eller stadsdel ska byggas? Ta del av erfarenheterna från Kiruna kommuns förändringsarbete och Skanskas projekt med bland annat Norra Djurgårdsstaden och ABC-staden. På seminariet berättar även Trafikverket om TRAST - Trafik för en attraktiv stad, en handbok för att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor.

Medverkande: Göran Cars, Kiruna Kommun, Elin Sandberg, Trafikverket, samt Mats Rönnbo, Skanska


Göteborgs arbete för ökad tillgänglighet prisat av EU

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: J2

EU-kommissionen delade ut Access City-priset 2014 till Göteborg. Priset var ett erkännande av deras arbete för att öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar. På seminariet får vi svar på frågor som vilka har varit de viktigaste åtgärderna för att öka tillgängligheten i samband med transporter? Hur har arbetet fortsatt sedan priset delades ut? Hur blir man ett gott exempel för andra europeiska städer?

Medverkande: Maria Bernström-Printz.Fastighetskontoret Götebor, Jonas Johansson, Västtrafik och Eva Rödsta, Göteborgs stad


Träffa juristen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.00-16.30 Lokal: G2

Medverkande: Ann Sofi Agnevik arbetar som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting sedan 15 år. Hon har tidigare arbetat inom Stockholms stads skolförvaltning. Ann Sofi arbetar bland annat med skoljuridik, kommunalrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftningen och socialrätt, men också med migrationsjuridik, juridiken kring räddningstjänst och antikorruptionsfrågor. Under många år har Ann Sofi tillsammans med andra kollegor på avdelningen för juridik hållit kurser inom skolskjutsområdet.


Kunskap ger fler och nöjdare kunder

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: E2

Ju mer vi vet om våra kunders behov och beteende desto bättre kan kollektivtrafiken utvecklas efter faktiska behov. Träffa trafikföretag som arbetar aktivt med att mäta och analysera och följa upp livsstilar, resmönster och skillnader mellan resenärsgrupper, till exempel kvinnor och män och grupper med särskilda behov. Keolis berättar om hur de tillämpar resultaten av detta i sin trafikutveckling. Västtrafik bygger relationer med både befintliga kunder och potentiella nya genom Customer Relation Management (CRM). Bland annat värvar de fler kunder genom att erbjuda provåkning.

Medverkande: Stefan Gustafsson, Keolis Sverige AB, Maria Björner Brauer och Petra Locher, Västtrafik


Brukar- och medborgardialoger

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: E5

Forskning om och utveckling av kollektivtrafik kan bedrivas på många olika sätt. Här berättar K2 om deras Living Lab i Uddevalla med syftet att lära sig mer om samverkansfrågor i kollektivtrafiken och fördjupa insikterna i resenärsperspektivet. Vilka kollektivtrafikfrågor tycker olika aktörer och grupper är viktiga? Vilka olika uppfattningar om kollektivtrafik kommer fram när aktörer och invånare får komma tills tals? Hur kan vi arbeta vidare utifrån dessa? Insatser och inriktning bestäms av vad deltagarna kommer fram till. Arbetet bedrivs gemensamt av två forskningsområden inom K2: Samverkan och Resenärsperspektivet.”

Medverkande: Karin Book, K2/Malmö högskola


Övertagande av färdtjänst i Norrbotten

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 16.30-17.00 Lokal: J2

Nu har mer än hälften av Sveriges kommuner överlåtit ansvaret för färdtjänsten till RKM, men processen har varit långsam med tanke på att den nya lagen trädde i kraft redan 1998. Ta del av hur övertagandet av färdtjänsten gick till i Norrbottens län, från första mötet med Kommunförbundet till det konkreta arbetet med själva övertagandet.

Medverkande: Tomas Widetun, Länstrafiken Norrbotten.


Persontrafik - Torsdagen den 20 oktober

Hur finansierar vi fordon i framtiden?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E4

Ta del av aktuella trender och framtida tankar kring fordonsfinansiering. Några idéer kan vara närmare samarbete mellan tillverkare och operatör, nya finansieringslösningar såsom leasing och garantimodeller eller där vi går från köp till att hyra bussar och tåg. Kanske privat finansiering av tåg kan skapa utrymmen för andra offentliga investeringar? Några lösningar används redan i andra länder, andra är visioner redo att utvecklas inför framtiden.

Medverkande: Marie Carlsson, Volvo Bussar AB, och Michael Almenäs, Bombardier


Rekrytering och förarcertifiering

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E2

Alltfler bussförare närmar sig pensionsåldern men andelen yngre förare som ska ersätta de blivande pensionärerna är färre. Hur ska branschen arbeta proaktivt för att få fler att välja bussföraryrket i framtiden? Och kan en förarcertifiering bidra till att öka den kvalitet, servicekänsla och kunskap som efterfrågas för personalen? På seminariet presenteras Rekryteringsbarometern som kartlägger behoven av personal samt branschens egen utbildning Förarcertifiering för buss och serviceresor.

Medverkande: Anders Bagewitz, Länstrafiken Kronoberg och Maria Sjölin, Sveriges Bussföretag


Appar som underlättar vår vardag

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: E5

Hänger du med i den nya tekniken inom kollektivtrafiken? Nya appar och databaser underlättar både för branschen och resenärerna. Här presenteras några aktuella projekt, bland annat Trafikverkets app Tågprator, som vänder sig till synskadade och Samtrafikens erbjudanden kring störningshantering med möjlighet att både informera, lösa nya biljetter till resenär och hålla kontakt mellan fordon.

Medverkande: Jens Tångefjord, Samtrafiken, och Elin Dahlgren, Trafikverket


Mät kvaliteten på serviceresorna – men också på handläggningar

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: J2

Region Skåne har under en lång tid mätt kvalitén på anropsstyrda resor. Nu har de gått ett steg längre och följer även upp den upplevda kvalitén på handläggningen inom verksamheten. På seminariet berättar de hur man systematiskt kan arbeta med NKI som verktyg för att få ett bra underlag, med målet att ständiga förbättra kvaliteten på färdtjänst och sjukresor.

Medverkande: Ulla-Britt Holmquist och Ann Persson Skånetrafiken


Skolskjuts för asylsökande barn

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.00-09.30 Lokal: G2

Elever som är asylsökande har samma rätt till skolgång som elever som är folkbokförda i landet. Med hur är det med skolskjuts? Ann Sofi Agnevik ger en kort genomgång av gällande regler för skolskjuts för asylsökande.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, SKL


Framtidens reseinformation

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: E2

Hur tänker vi kring trafikinfo i framtiden? Stockholmståg har tagit fram appar som förutser framtiden redan idag. Vi får höra mer om bland annat appen Pendelprognosen som förutspår förseningar och berättar var på tåget man ska kliva på om man vill ha sittplats.

Medverkande: Mikael Lindskog, Stockholmtåg


Skolskjuts och linjetrafik tillsammans.

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: G2

Hur svårt kan det vara – eller hängränna i stället för stuprör ett effektivt sätt att få mer skolskjuts för pengarna.

I Region Örebro län har man tillsammans med kommunerna flera gånger samplanerat skolskjutsresor med den ordinarie busslinjen. Det låter ju inte så svårt?
Men ska man få med alla på bussen krävs dialog, förankring med alla inblandade. Är inte alla med så fastnar goda lösningar i stupröret i stället för att flöda fritt i hängrännan. Risken är att barnet eller skoleleven åker ut med badvattnet.

Medverkande: Mats Gunnarsson, Regionala kollektivtrafikmyndigheten Örebro


Sverigeförhandlingen – så här går det

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: E4

I juni 2016 nådde Sverigeförhandlingen en milstolpe: överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs höghastighetsjärnvägarnas sträckningar utanför storstäderna samt med Lund och Helsingborg. Nu ska överenskommelserna formaliseras i avtal mellan respektive kommun och region, Sverigeförhandlingen samt Trafikverket. H G Wessberg från Sverigeförhandlingen berättar om nuläget för deras uppdrag och nästa steg i arbetet.

Medverkande: HG Wessberg, Sverigeförhandlingen


Lär av aktuella domar inom färdtjänst och riksfärdtjänst

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.00 Lokal: J2

Lagstiftningen inom riksfärdtjänst och färdtjänst kan vara svår att tolka, och därför finns det mycket att lära genom att ta del av domar från tidigare fall och se hur de valt att tolka lagen. Under åren har det kommit en mängd domar som lagt grunden till en viss praxis i branschen. Här redovisas några principiella och aktuella domar från Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Medverkande: Henry Freij


Ny regional indelning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 09.30-10.30 Lokal: E5

Den föreslagna nya regionindelningen innebär ett väsentligt antal färre län och landsting och stora förändringar i administrationen. Hur påverkas kollektivtrafiken? Finns det risk att kollektivtrafiken kommer att glömmas bort bland alla vårdfrågor i förändringsprocessen? Välkommen på ett seminarium om de utmaningar som storregionerna står inför, bland annat kring upphandlingar, regional/lokal kollektivtrafik och nya samarbeten.

Medverkande: Ulrika Frick, Svensk Kollektivtrafik, Håkan Brynielsson, SKL, Kent Johansson, Indelningskommittén, Gösta Bergenheim, Hallandstrafiken, Matts Hildebrand, Nettbuss AB samt Karin Brundell-Frej, WSP.
Moderator: Peter Örn


Välkomna till Bussreseforum

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.15 Lokal: A3

Sveriges Bussföretag och Res- och Trafikforum med partners hälsar alla välkomna till Bussreseforum 2016.


Intensiva förberedelser för "En ny generation järnväg"

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: E2

Inom Trafikverket pågår ett omfattande arbete med utredningar och planering för höghastighetsbanor. Hur långt har arbetet kommit? Vad skulle Sverige, järnvägen och kollektiv-åkandet vinna på en sådan stor investering?

En intensiv planering pågår för möjliga höghastighetsbanor. Projekt Ostlänken, mellan Järna och Linköping, planerar att sätta spaden i marken 2017 och projekt Göteborg-Borås 2020. Därtill görs studier för var sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås ska dras. Höstens infrastrukturproposition kommer att styra det fortsatta arbetet.

Medverkande: Peter Uneklint, Trafikverket


Bättre koll på resenärerna!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: E4

Planeringen av kollektivtrafiken måste utgå från invånarnas behov och resvanor. Genom resvaneundersökningar i kombination med nya metoder att mäta resande och mobilitet skapas ett viktigt underlag för att utveckla kollektivtrafiken.

Svensk Kollektivtrafik berättar om det pågående utvecklingsarbetet med Kollektivtrafikbarometern, deras branschgemensamma kvalitets- och attitydundersökning och LiU berättar om ett nytt sätt att mäta resande baserat på data från mobila nät.

Medverkande: Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik samt David Gundlegård och Clas Rydegren, Linköpings Universitet


Upphandling av skolskjuts

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.00-10.30 Lokal: G2

Kommunerna genomför omfattande upphandlingar av skolskjuts. Hur går en korrekt upphandling till, vilka krav kan och måste ställas på transportören? Håkan Bergqvist och Ann Sofi Agnevik ger en genomlysning av vad som gäller för upphandling av skolskjuts.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, SKL, och Håkan Bergqvist, KollA.


Kör- och vilotider

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.15-10.45 Lokal: A3

Vad gör Sveriges Bussföretag när det gäller Kör- och vilotidsreglerna? Anna Grönlund, branschansvarig och vice vd på Sveriges Bussföretag berättar om förbundets arbete på europeisk och svenskt nivå.


Hur samarbetar vi smartare i ”fabriken” järnvägen?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.30-11.00 Lokal: E5

Järnvägen är avreglerad, men branschen är dömd att samverka då man gör anspråk på samma spår. Järnvägsbranschens samverkansforum presenteras. Vad kommer detta innebära, vad kommer man samverka kring och vad man har för mål med detta från branschens aktörer. Erfarenheter från samverkansforum i underhållsbranschen lyfts fram.

Medverkande: Tommy Jonsson Trafikverket, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik samt Kent Johansson, nyvald ordföranden för Järnvägsbranschens samverkansforum


Framtidens persontransporter

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.30-11.00 Lokal: E4

Kommer vi få smartare fordon? Självkörande bussar. Digitaliseringens möjligheter. Primove, Bombardiers tekniska lösning för trådlös eldrift. Attraktiva innovativa interiörlösningar som lockar resenärerna till kollektivtrafiken.

Medverkande: Håkan Agnevall, Volvo Bussar AB, och Peter Östman, Bombardier
Moderator: Peter Örn


Så valde vi nytt handläggarsystem

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 10.30-11.00 Lokal: J2

På seminariet presenteras erfarenheter från upphandling och kravställning av planeringssystem men även hur det går med integreringen av planeringssystem och handläggarsystem och inte minst utmaningen att få alla kommuner att enas om gemensamma regler och avgifter. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet startade upp beställningscentral i egen regi under våren 2016. Hur har det gått? Kan en effektiv samordning sänka kostnaderna för färdtjänst och sjukresor?

Medverkande: Oskar Jonsson, Sörmlandstrafiken


Jernhusen AB: Ta en trygg taxi från Centralstationen!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.20 Lokal: Öppen Scen

Hur förhåller sig Jernhusen till taxi i en avreglerad marknad, och behovet för resenärer att ta en trygg taxi från stationen?


Delningsekonomi och samåkning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: E5

Seminariet handlar om delningsekonomin och vilka konsekvenserna är för kollektivtrafiken. Bilarna blir elektrifierade, uppkopplade, autonoma och delade. Delade fordon med delad ekonomi gör att bilen som färdmedel blir en del av den nya kollektivtrafiken. Detta är en nödvändighet för att möta trenderna i städerna med förtätning och gröna värden.

Medverkande: Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, och Gerhard Wennerström, Samtrafiken i Sverige AB.


Hur fördubblar vi kollektivtrafiken?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: E2

Morötter, piska eller kanske predikan - vad krävs för att få kollektivtrafiken att öka sin marknadsandel? Är det ett gemensamt branscharbete, politiska beslut eller kanske Trafikverkets uppgift? Hur skapas ett bra beslutsunderlag för framtida inriktning? Representanter från branschen, vetenskapen, myndigheterna och politiken reflekterar över fördubblingsmålen och kollektivtrafiken.

Medverkande: Roland Palmqvist, Trafikverket, Anders Wretstrand, K2, Peter Haglund, Partnersamverkan samt Ulrika Frick (MP), Västra Götalands regionen
Moderator: Peter Örn


Aktuella rättsfall

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: G2

Skolskjuts har stor betydelse för den praktiska vardagen för många familjer och avslag på skolskjutsbeslut överklagas därför. Under passet går Ann Sofi igenom ett antal rättsfall som tar upp frågan om när man har rätt till skolskjuts med hänvisning till:
- Färdvägens längd
- Trafikförhållandena
- Funktionsnedsättning
- Särskilda omständigheter

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.


Skyddad identitet – hur och varför

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-11.30 Lokal: J2

Frågor runt skyddad identitet blir ofta aktuella när man handlägger riksfärdtjänst, färdtjänst eller andra resor som är direkt personrelaterade. Skyddad identitet betyder mycket för den enskilde resenären och det är därför viktigt att handläggaren och trafikföretaget har kännedom om de regler som gäller. Här ges information om skäl för skyddad identitet, hur man får skyddad identitet samt vad det finns för olika ”nivåer” på skyddet.

Medverkande: Lorenna Gassiot Lagos, Skatteverket


ElectriCity – ett samarbete som ger avtryck i staden

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-12.00 Lokal: E4

Samarbetet ElectriCity med 14 parter från näringsliv, region, stad och högskola har skapat en arena för forskning och tester för en attraktiv kollektivtrafik. Det mest synliga är de gröna elektrifierade bussarna som rullar i Göteborg och annorlunda hållplatser. Vi berättar mer om det som inte syns, resultat efter ett drygt ett års drift, vad som är på gång och hur tester av tjänster och produkter kan komma in på demoarenan.

Medverkande: John Hultén, K2, Ulf Kamne (MP) Göteborgs Stad, Lars Holmin (M), Västtrafik, Håkan Agnevall, Volvo Bussar AB, och Magnus Åkerhielm, Keolis Sverige AB.
Moderator: Maria Losman


Besöksnäring i Göteborg

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.00-12.00 Lokal: A3

Vilka nyheter och drivkrafter finns för nuvarande i Göteborg? Vilka effekter får alla ombyggnader i samband med Västsvenska paketet på turist- och beställningstrafiken?


Lazzo DM Byrå: Så fick vi 10 000 Göteborgare att börja resa kollektivt!

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-11.50 Lokal: Öppen Scen

Hur attraherar vi fler att åka kollektivt! Lazzo DM Byrå är en fullservice reklambyrå som erbjuder strategier för kundutveckling. De lösningar vi presenterar är riktade, mätbara och affärsmässigt lönsamma. Vi har 15 års erfarenhet av kollektivtrafik. Vi har idag ett nära samarbete med Västtrafik, arbetar utöver det med ett 10-tal trafikbolag i Sverige.
Medverkande: Jan Brissman, Lazzo DM Byrå


Partnersamverkan – vad gör vi? Vad vill vi? Vilka är vi?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E2

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige, med målet att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. Ta del av deras gemensamma projekt med att ta fram stöd, mallar, verktyg och vägledningar. Representanter från Partnersamverkan diskuterar också fördubblingsmålen och var och hur de frågorna ska drivas framöver.

Medverkande: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Peter, Haglund, SKL, Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, Björn Westerberg, BTO, Roland Palmqvist, Trafikverket samt Paul van Doninck, Jernhusen
Moderator: Peter Örn


Kollektivtrafiken i världen – trender och utveckling

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: E5

Utvecklingen idag går allt fortare, och kräver insikt och flexibilitet. Kom och ta del av fyra stora megatrender som påverkar människors beteende, och som också kollektivtrafiken behöver förhålla sig till. Vad gör Västtrafik för att hänga med i svängarna?

Medverkande: Lars Backström, Västtrafik


Växelvis boende och skolskjuts

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: G2

Många olika familjekonstellationer leder till olika behov när det gäller skolskjuts. Jan Persson och Ann Sofi Agnevik reder ut rättigheter och skyldigheter vad gäller växelvis boende.

Medverkande: Jan Persson och Ann Sofi Agnevik, SKL


Trygg och säker resa i rullstol.

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 11.30-12.00 Lokal: J2

Att kunna säkra en rullstol och att veta hur den ska placeras korrekt i bussen är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet, både i den allmänna kollektivtrafiken och i den särskilda med färdtjänst, riksfärdtjänst eller skolresor. Ta del av tips, råd och erfarenheter kring hur det går att höja säkerhet och trygghet ombord för de rullstolsburna

Medverkande: Kenneth Svärd, SLL


nonstop systems: Intelligent styrfunktionssystem som ger energibesparingar på 60-90%

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.20 Lokal: Öppen Scen

Detta styrfunktionssystem spar energi genom en ett helautomatiserad värmestyrning. Idag kostar uppvärmningen av en buss i stort sett lika mycket som en mindre villa.
Kan man spara mellan 60-90% per år, beroende på höst, vinter och vår är det inte svårt att få en dimension på besparingen: antal bussar x villakostnad i energi.
Detta spar inte bara pengar utan är ett mycket viktigt miljö initiativ.

Systemet eliminerar även andra eventuella kostnader såsom vitesbetalningar för ouppvärmda fordon för chaufför och passagerare samt förseningar genom total kontroll
Buss/depåplats och batteriets laddspänning som ger risk att inte få igång bussen.

Detta system leder till kontroll, besparingar, starka upphandlingsofferter, bevisföring på precision och sällsynt starka miljöinitiativ.


Klarar kollektivtrafiken krissituationer? TP-SAMS – ny samverkan mellan myndigheter och transportnäringen.

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E4

Samhället fungerar inte utan kollektivtrafiken. Är bransch och myndigheter tillräckligt förberedda inför samhällsstörningar och kriser?

Medverkande: Göran Forssén, Sveriges Bussföretag, och Roland Sandelin, Trafikverket.


Öka resandet och minska kostnaderna – ingen motsättning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E2

Planerar vi kollektivtrafiken för dagens eller morgondagens kunder? Analyser i Norge visar att det går att öka resandet med 20 % utan ökade kostnader. Ett problem i Sverige är att dagens planeringsmetoder ”missar” det som är viktigt för de potentiella kunderna: kortare restider, minskad trängsel och färre förseningar. Resultatet blir att resandeökningar också ökar nettokostnaderna och ger ökat underskott. Ta del av förslag på hur trafikplaneringen kan möta kundens behov utan ökade kostnader.

Medverkande: Torbjörn Eriksson, Urbanet Analys.
Moderator: Peter Örn.


Historisk exposé över kollektivtrafikens utveckling

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: E5

Historisk exposé över kollektivtrafikens utveckling och forskningens utveckling samt organisation och styrning i svensk kollektivtrafik - en historisk tillbakablick.

Medverkande: Bengt Holmberg, K2/Lunds universitet och Stenerik Ringqvist, RTM Konsult


Ordning och säkerhet på bussen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 12.00-12.30 Lokal: G2

Att det råder ordning på bussen har stor betydelse för säkerheten ombord. Men vad kan man göra om elever är stökiga på bussen? Kan man stänga av en elev från skolbussen? Vad händer om det sker skadegörelse på skolbussen? Något om arbetsmiljöförordningen.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik. Sveriges Kommuner och Landsting


Paketreselagstiftningen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.00-13.45 Lokal: A3

Hur blev regeringens utredningsförslag om den svenska tillämpningen av paketreselagstiftningen? Hur ser de nya villkoren ut och vad skiljer sig mot de gamla villkoren? Hur har arbetet med det nya resegarantisystemet gått till? Jonas Thyberg jurist på SRF och deltagare i utredningens specialistgrupp berättar om utredningens arbete.


Kollektivtrafik på vatten

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.00 Lokal: E2

Vattenvägen är en tillgänglig, men ofta omtvistad, infrastruktur utan köer eller trängsel. Men hur utnyttjas den bäst i syfte att uppnå målen om hållbarhet och kostnadseffektivitet?
Här får vi en beskrivning av nuläget, vilka behov som behöver uppfyllas och vilka mål det är man styr mot. Vilka är utmaningarna på vägen fram och hur ser de tagna inriktningarna ut såhär långt? En rykande färsk beskrivning av Stockholms läns landstings strateg på området, som du inte vill missa

Medverkande: Sonny Österman, SLL


Bättre uppföljning, planering och bättre nyttjande av våra data.

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 13.30-14.00 Lokal: E5

Nya Frida ser dagens ljus. Vad är nytt och vad kommer man känna igen?

Hur kan vi bättre fånga upp och bli smartare på att använda resandestatistik, samhällsfakta för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder. Goda exempel, använder vi idag de möjligheter som finns i vårt avancerade informationssamhälle?

Medverkande: Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik och Roger Pydokke, VTI/K2


Hur kan vi öka kapaciteten på spåren utan att bygga nytt?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E2

Välkommen till ett seminarium om vilka faktorer som påverkar möjligheten att förbättra kapaciteten på järnvägsspåren. Det handlar om allt från fler trimningsåtgärder och bättre samutnyttjande mellan underhåll, investering och reinvesteringsplaner. Men hur hanterar vi politiska, administrativa och ekonomiska låsningar som skapar ineffektivitet?
Vad kan man vinna på att installera signalsystemet ERTMS? Och vad har vi för praktisk nytta av Trafikverkets samhällsekonomiska analys?

Medverkande: Tommy Jonsson, Trafikverket och Björn Westerberg, BTO


Barn och ungdomars resande i kollektivtrafiken

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-14.30 Lokal: E5

Dagens barn är framtidens kollektivtrafikresenärer. Därför måste fokus läggas på ungas behov och trygghet i kollektivtrafiken. Ta del av forskning kring kvalitetsupplevelser av resor till skolan, där ett mätinstrument utvecklats för att mäta barns reseupplevelser. Resultatet visar att ju mer nöjd man är med sina vardagliga resor desto mer nöjd är man med livet i stort. Ta del av hur Värmlandstrafiken arbetar med krav på fordon utifrån barnperspektiv, bland annat genom ökad säkerhet ombord.

Medverkande: Jessica Westman, Samot, och Johnny Albenius, Värmlandstrafik


Vad krävs för att ta nästa steg?

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.00-15.00 Lokal: E4

Vad krävs för att ta ett nästa steg?
”Business as usual”-tiden är förbi. Vi måste tänka nytt och göra annorlunda. Hur skapar vi framgångsrika organisationer i tider av osäkerhet, hur leder vi dem och hur ska vi bli modigare när det blivit viktigare att inte göra fel än att göra rätt?
Detta är utgångspunkten i Ari Riabackes skarpa, underhållande och bitvis provocerande budskap som garanterat kommer att vidga era vyer för hur ni ser på framtiden, era organisationer – och er själva.

Medverkande: Ari Riabacke, Riabacke & Co


Avtalsrörelsen 2016

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 14.45-15.15 Lokal: A3

Hur gick kollektivavtalsrörelsen 2016? Vilka var de stora frågorna och hur blev utfallet? Ulrika Egervall avtalsansvarig och vice vd på Sveriges Bussföretag berättar om avtalsrörelsen och dess utfall 2106.

Medverkande Ulrika Egervall, Sveriges Bussföretag


Eftersnacks på Mötesplatsen

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.00-16.00 Lokal: Mötesplatsen E04:02

Välkommen till Mötesplatsen där seminariedagarna avrundas med eftermiddagsfika och branschmingel. Ta en kopp kaffe och träffa nya och gamla bekanta. Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag och Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik reflekterar över höjdpunkterna på Persontrafikmässan och kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar framöver.

Medverkande: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.


Sveriges Bussföretags arbete inom Turist- och beställningstrafiken.

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.15-15.45 Lokal: A3

Vad gör Sveriges Bussföretag för att underlätta för turist- och beställningstrafiken och vilka frågor är de viktigaste för medlemmarna? Mikael Persson ansvarig för turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag berättar om arbetet förbundet fokuserar på.


Sammanfattning

Tillhör spår: Persontrafik

Tid: 15.45-16.00 Lokal: A3

Sveriges Bussföretag och Res- och Trafikforum sammanfattar och avslutar dagen.


Med reservation för ändringar i program, tider och medverkande talare.