Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer mänskligt, eller?

Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer mänskligt, eller?

Digitalisering, automatisering och robotisering förändrar arbetslivet. Redan i dag är det möjligt att automatisera chefsfunktionen och intelligenta beslutsstöd gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska organisationer. Nu vi har chansen att tänka om, organisera arbetet mer effektivt och göra arbetslivet mänskligare. Företag, organisationer och medarbetare behöver hitta lösningar för att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital chef Bonnier Tidskrifter, Joakim Jardenberg, förändringsledare välfärdsteknik Sveriges Kommuner och Landsting och Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.