Risker, utmaningar och möjligheter

14 nov 2017
15:00 - 16:00
F4-5

Risker, utmaningar och möjligheter

Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna presidentvalet. Likaså att effekterna av hans seger inte skulle bli så allvarliga som många fruktade. Men långsiktigt ser det mer bekymmersamt ut. Risken för handelskonflikter är ett av de globala orosmolnen. Men det finns också ljuspunkter. Tillväxtekonomierna fortsätter växa vilket gör att de fattiga blir färre. Samtidigt finns där de geopolitiska hoten i form av terrorism och ökade spänningar mellan stormakter. I denna skakiga värld ska Sverige fortsätta utvecklas i rätt riktning. Vilka är då riskerna, utmaningarna och möjligheterna?

Anders Borg, f d finansminister och med uppdrag för World Economic Forum.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Se Anders Borg’s film om sin medverkan på Kvalitetsmässan