Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 2

16 nov 2017
14:30 - 15:30
A3-4

Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 2

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.

16 nov 2017
14:30 - 15:30
A3-4

Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 1

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.