Innovationsledarlyft för ökad innovationskraft

Innovationsledarlyft för ökad innovationskraft

Innovation i offentlig verksamhet ska skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Men hur ska det gå till? Hur kan vi utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation så att innovationskraften stärks? I detta seminarium vill vi med exempel från forskning och praktik bjuda in till dialog om utmaningar och möjligheter för ett ”innovationsledarlyft” i offentlig verksamhet.

Kristina Larsen, handläggare Vinnova, Marianne Claesson, HR-chef SDF Västra Göteborg,Monica Nyström, Senior forskare Karolinska Institutet och Karin Hovlin, konsult och partner Governo AB
Seminariearrangör: Vinnova.