Hur ska vården ledas?

Hur ska vården ledas?

Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt är en avgörande fråga. Beslut om långsiktiga investeringar när det gäller digitalisering är en annan. Dessutom ska samspelet mellan chefstjänstemän och politiska ledare fungera. En effektiv styrning bygger ofta på ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker. Då gäller det att komma överens om hur vården ska ledas.

Catarina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.