Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär det och vad är chefens roll?

Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär det och vad är chefens roll?

Tillvaron på våra arbetsplatser kommer att förändras allt snabbare. Orsakerna är flera men digitaliseringen, globalisering och inte minst ökad mångfald är tveklöst framträdande. Invanda kulturer och vanor utmanas av nya. Under seminariet diskuterar vi ledarskap som främjar att det gemensamma tillvaratas samtidigt som vi värderar olikheter högre. Hur ser framtidens arbetsplatser ut där vi använder det nya, samspelar för att nå uppsatta mål och alla medarbetare, oavsett bakgrund, trivs och känner att de kan vara sig själva?

Frida Ohlsson Sandahl, författare, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola, Jonny Lettisen, enhetschef Stockholm Stad, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion AB, Ivan Stipic, verksamhetschef Vision Göteborg och Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Vision.