Det nya ledarskapet i Cabinet Office

14 nov 2017
12:15 - 13:15
F-norr

Det nya ledarskapet i Cabinet Office

I många organisationer tillskrivs ledarskapet avgörande betydelse när det kommer till att möta och hantera människor, kommunicera och hantera intressenter samt att säkerställa att de önskade resultaten nås. Just nu sker en enorm transformation i ledarskapet och detta mycket på grund av digitaliseringens intåg och effekter. Att leda människor genom denna nya typ av förändring tar längre tid och är svårare att förstå. På Statsrådsberedningen i Storbritannien (Cabinet Office) har man insett detta och infört ett ledarskap där man säkerställer att man har framtidens ledare på plats och att man får all personal att bli en del av transformationen.

John Manzoni, Chief Executive Cabinet Office, UK Civil Service.
Seminariespråk: Engelska.