Den uppfinningsrika offentliga sektorn

14 nov 2017
15:20 - 16:20
H1

Den uppfinningsrika offentliga sektorn

Urbanisering, globalisering och den demografiska utvecklingen kräver att offentliga verksamheter behöver tänka kreativt. Hur hittar vi nya uppfinningsrika verktyg som löser vardagsproblemen och utvecklar smarta välfärdstjänster? Innovationskraft i offentlig sektor upplevs av många som svårare då utmaningarna som ska lösas är komplexa och förutsättningarna annorlunda. Möt Håkan Lans, mannen som har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar men som också tvingat in honom i rättsprocesser mot stora teknikföretag.

Håkan Lans, uppfinnare och hedersdoktor.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.