Den nödvändiga men svåra utmaningen att lyckas med styrning och verksamhetsutveckling

Den nödvändiga men svåra utmaningen att lyckas med styrning och verksamhetsutveckling

Att formulera mål och mäta resultat räcker inte för att styra en verksamhet. Det krävs en systematisk analys, en förståelse och tolkningsförmåga av resultaten, för att kunna styra och utveckla. Vid seminariet får du förutom att lyssna på en beskrivning av hur analysarbete kan genomföras, möta två kommuner som konkret beskriver sitt arbete med systematisk analys.

Peter Danestad, utvecklingsstrateg Ulricehamns kommun, Susanne Högling, verksamhetscontroller Örebro kommun samt Christine Feuk, projektledare och Gunnar Gidenstam, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting.