Blockkedjan som en möjliggörare

14 nov 2017
17:00 - 18:00
A7

Blockkedjan som en möjliggörare

Claudia Olsson föreläser om blockkedjan – tekniken som många tror kan möjliggöra en ny finansmarknad, en mer stabil världsekonomi men även stärkt demokrati, minskad korruption och ökad transparens. Claudia presenterar tekniken och går igenom såväl nutida som möjliga framtida tillämpningsområden samt olika case för hur tekniken implementerats inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon diskuterar även vilka effekter som användningen av blockkedjetekniken i större skala kan få för företag, individ och samhälle.

Claudia Olsson, expert på digitalt ledarskap och utsedd till ”Young global leader” av World Economic Forum.