Att styra med vision och förhållningssätt – i teori och praktik

Att styra med vision och förhållningssätt – i teori och praktik

Det är en stor utmaning att arbeta fram vision och förhållningssätt som verkligen blir styrande för organisationen. I april 2017 beslutade kommunfullmäktige i Lund med bred majoritet om en ny vision och gemensamma förhållningssätt. Beslutet var ett resultat av ett effektivt och strukturerat samarbete mellan ledande politiker och kommunens ledningsgrupp som kännetecknades av tillit och dialog. Ta del av vad som krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt och specifikt hur arbetet genomfördes i Lund.

Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning, Anders Almgren (S), KSO, Anette Henriksson, kommundirektör och Mattias Hedenrud, ledningsstrateg, Lunds kommun.