Med Chefen i fokus in i framtiden

Förutsättningarna för ledarskap kommer att förändras i framtidens arbetsliv. Digitalisering och ökad mångfald kommer att utmana invanda kulturer och tillvägagångssätt. Hur ser framtidens ledarskap ut där vi använder allas erfarenheter för att dra nytta av det nya?

Under seminariespåret Chefen i fokus kommer du få en god inblick i vad som kan komma att påverka din chefsvardag i en omvälvande men nära framtid.

Veronica Magnusson,
Förbundsordförande Vision