Program

Dag 1
14 nov 2017
Dag 2
15 nov 2017
Dag 3
16 nov 2017

Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer mänskligt, eller?

Digitalisering, automatisering och robotisering förändrar arbetslivet. Redan i dag är det möjligt att automatisera chefsfunktionen och intelligenta beslutsstöd gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska organisationer. Nu vi har chansen att tänka om, organisera arbetet mer effektivt och göra arbetslivet mänskligare. Företag, organisationer och medarbetare behöver hitta lösningar för att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital chef Bonnier Tidskrifter, Joakim Jardenberg, förändringsledare välfärdsteknik Sveriges Kommuner och Landsting och Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.

Veronica Magnusson
Frida Boisen
Joakim Jardenberg
Ann-Therése Enarsson

Det nya ledarskapet i Cabinet Office

I många organisationer tillskrivs ledarskapet avgörande betydelse när det kommer till att möta och hantera människor, kommunicera och hantera intressenter samt att säkerställa att de önskade resultaten nås. Just nu sker en enorm transformation i ledarskapet och detta mycket på grund av digitaliseringens intåg och effekter. Att leda människor genom denna nya typ av förändring tar längre tid och är svårare att förstå. På Statsrådsberedningen i Storbritannien (Cabinet Office) har man insett detta och infört ett ledarskap där man säkerställer att man har framtidens ledare på plats och att man får all personal att bli en del av transformationen.

John Manzoni, Chief Executive Cabinet Office, UK Civil Service.
Seminariespråk: Engelska.

John Manzoni

Chefsduellen

Att berätta för din medarbetare att hen underpresterar. Eller att tala om att hen luktar illa. Vilket är svårast att kommunicera som chef? Och hur gör man? Vi låter fyra chefer argumentera för sina bästa lösningar. Retorikproffset Elaine Eksvärd leder duellerna, och du som åskådare får vara domare. Vilken chef tycker du löser utmaningarna bäst?

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, Annika Jonasson, HR-chef i Lund, Anneli Tellmo Jung, avdelningschef i Nässjö, Johannes Rämnegård, områdeschef i Göteborg , Elaine Eksvärd, retorik- och kommunikationsexpert och Veronica Magnusson, ordförande Vision.
Seminariearrangör: Vision.

Elaine Eksvärd
Veronica Magnusson
Anneli Tellmo Jung
Johannes Rämnegård

Hur ska vården ledas?

Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt är en avgörande fråga. Beslut om långsiktiga investeringar när det gäller digitalisering är en annan. Dessutom ska samspelet mellan chefstjänstemän och politiska ledare fungera. En effektiv styrning bygger ofta på ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker. Då gäller det att komma överens om hur vården ska ledas.

Catarina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.

Risker, utmaningar och möjligheter

Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna presidentvalet. Likaså att effekterna av hans seger inte skulle bli så allvarliga som många fruktade. Men långsiktigt ser det mer bekymmersamt ut. Risken för handelskonflikter är ett av de globala orosmolnen. Men det finns också ljuspunkter. Tillväxtekonomierna fortsätter växa vilket gör att de fattiga blir färre. Samtidigt finns där de geopolitiska hoten i form av terrorism och ökade spänningar mellan stormakter. I denna skakiga värld ska Sverige fortsätta utvecklas i rätt riktning. Vilka är då riskerna, utmaningarna och möjligheterna?

Anders Borg, f d finansminister och med uppdrag för World Economic Forum.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Se Anders Borg's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Anders Borg
Veronica Magnusson

Den uppfinningsrika offentliga sektorn

Urbanisering, globalisering och den demografiska utvecklingen kräver att offentliga verksamheter behöver tänka kreativt. Hur hittar vi nya uppfinningsrika verktyg som löser vardagsproblemen och utvecklar smarta välfärdstjänster? Innovationskraft i offentlig sektor upplevs av många som svårare då utmaningarna som ska lösas är komplexa och förutsättningarna annorlunda. Möt Håkan Lans, mannen som har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar men som också tvingat in honom i rättsprocesser mot stora teknikföretag.

Håkan Lans, uppfinnare och hedersdoktor.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Håkan Lans
Britt-Marie Mattsson

Blockkedjan som en möjliggörare

Claudia Olsson föreläser om blockkedjan – tekniken som många tror kan möjliggöra en ny finansmarknad, en mer stabil världsekonomi men även stärkt demokrati, minskad korruption och ökad transparens. Claudia presenterar tekniken och går igenom såväl nutida som möjliga framtida tillämpningsområden samt olika case för hur tekniken implementerats inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon diskuterar även vilka effekter som användningen av blockkedjetekniken i större skala kan få för företag, individ och samhälle.

Claudia Olsson, expert på digitalt ledarskap och utsedd till ”Young global leader” av World Economic Forum.

Claudia Olsson

Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär det och vad är chefens roll?

Tillvaron på våra arbetsplatser kommer att förändras allt snabbare. Orsakerna är flera men digitaliseringen, globalisering och inte minst ökad mångfald är tveklöst framträdande. Invanda kulturer och vanor utmanas av nya. Under seminariet diskuterar vi ledarskap som främjar att det gemensamma tillvaratas samtidigt som vi värderar olikheter högre. Hur ser framtidens arbetsplatser ut där vi använder det nya, samspelar för att nå uppsatta mål och alla medarbetare, oavsett bakgrund, trivs och känner att de kan vara sig själva?

Frida Ohlsson Sandahl, författare, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola, Jonny Lettisen, enhetschef Stockholm Stad, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion AB, Ivan Stipic, verksamhetschef Vision Göteborg och Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Vision.

Jonny Lettisen
Veronica Magnusson
Ann-Therése Enarsson

Framtidens Sverige

Sverige är i omvandling. Teknologi, demografiska förändringar och globaliseringen förändrar vårt land och förutsättningarna för offentlig verksamhet. Hur ser framtidens offentliga verksamheter ut? Hur möter vi förändringar i omvärlden? Vilka är de nya kraven på ledarskap, organisation och kommunikation? Möt två mycket erfarna personer med erfarenhet av allt från regeringsuppdrag till organisationsutveckling av offentliga verksamheter och utveckling av innovationskulturer.

Per Schlingmann, kommunikationsexpert och Lisa Lindström, grundare och vd för designbyrån Doberman.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Lisa Lindström

Framtidens ledarskap

Kraven på ledarskap förändras. Vad kan den offentliga sektorns verksamheter lära sig av Sveriges mest framgångsrika digitala företag? Hur gör man sig attraktiv som arbetsgivare och hur skapar man en organisationskultur som uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ samtidigt som alla strävar efter samma mål? Vad är ett framgångsrikt kommunikativt ledarskap i vår tid? Möt en person med ledaransvar i Sveriges mest framgångsrika digitala företag.

Jenny Hermansson, vd för Spotify i Norden.
Samtalsledare: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Jenny Hermansson

Tillitsbaserad styrning

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. Nu vill regeringen istället utveckla en tillitsbaserad styrning av det offentliga Sverige där syftet är att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Efter den danska tillitsutredningen har Köpenhamns kommun infört tillitsbaserad styrning. Vilka är erfarenheterna därifrån och hur fungerar det i praktiken?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen och Tina Øllgaard Bentzen, Danmarks första PhD på tillitsbaserad styrning och forskare Roskilde Universitet.
Moderator: Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör med lång erfarenhet av både statlig och kommunal verksamhet.

Laura Hartman
Tina Øllgaard Bentzen
Gunnar Wetterberg

Framtidens kommunikation

Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka konsekvenser får detta och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer. Vilken betydelse spelar nya kanaler som YouTube, Instagram och Facebook? Var i kommunikationslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända youtubers.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Clara Henry, YouTube-profil.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Clara Henry

Innovationsledarlyft för ökad innovationskraft

Innovation i offentlig verksamhet ska skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Men hur ska det gå till? Hur kan vi utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation så att innovationskraften stärks? I detta seminarium vill vi med exempel från forskning och praktik bjuda in till dialog om utmaningar och möjligheter för ett ”innovationsledarlyft” i offentlig verksamhet.

Kristina Larsen, handläggare Vinnova, Marianne Claesson, HR-chef SDF Västra Göteborg,Monica Nyström, Senior forskare Karolinska Institutet och Karin Hovlin, konsult och partner Governo AB
Seminariearrangör: Vinnova.

Bäst när det gäller

För att vara bäst när det gäller måste man skaffa sig den mentala styrkan som krävs för att våga gå till höger när alla andra går till vänster. Det gäller också att hitta något positivt när motgången är som värst. Få en unik inblick i världens bästa skidåkares vardagsliv som bl a delar med sig av ögonblicket då guldmedaljen är inom räckhåll för att sekunden senare vara en kamp på liv och död. Man måste våga tro på sig själv, våga säga ”Jag är bäst” och lura sig själv till framgång och möta sina rädslor. Det handlar helt enkelt om hur man går ifrån att säga att man vill vara bäst när det gäller, till att faktiskt vara just det!

Anja Pärson, en av världens främsta idrottare genom tiderna.

Anja Pärson

Framtidens talanger

Den offentliga sektorn måste vara attraktiv som arbetsgivare för att locka till sig framtidens talanger. Vi vet att kraven och förväntningarna på oss som arbetsgivare kommer att se helt annorlunda ut. Men vad innebär det? Vad är det som präglar milleniegenerationen? Vilka värderingar har dagens unga talanger? För att locka till oss framtidens medarbetare måste vi ha svaren på de frågorna.

Sofia Kacim, föreläsare om generation WHY och Anna Dyhre, expert på employer branding. Samtalsledare: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Anna Dyhre
Sofia Kacim

Öka kreativiteten och minska stressen

Kreativitet och innovationer bidrar inte bara till ekonomisk tillväxt. Det leder även till bättre arbetsklimat och friskare personal. Vilka är då ingredienserna som behövs för att göra en organisation framgångsrik och lönsam samtidigt som personalen får utlopp för sin kreativitet och känner välbefinnande? Ta del av erfarenheterna och forskningen som identifierar de olika roller som behövs för att skapa denna typ av organisation. Seminariet avslutas med en 20 minuter lång workshop.

Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet.

Farida Rasulzada

Att styra med vision och förhållningssätt – i teori och praktik

Det är en stor utmaning att arbeta fram vision och förhållningssätt som verkligen blir styrande för organisationen. I april 2017 beslutade kommunfullmäktige i Lund med bred majoritet om en ny vision och gemensamma förhållningssätt. Beslutet var ett resultat av ett effektivt och strukturerat samarbete mellan ledande politiker och kommunens ledningsgrupp som kännetecknades av tillit och dialog. Ta del av vad som krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt och specifikt hur arbetet genomfördes i Lund.

Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning, Anders Almgren (S), KSO, Anette Henriksson, kommundirektör och Mattias Hedenrud, ledningsstrateg, Lunds kommun.

Sven-Martin Åkesson
Anders Almgren

Den nödvändiga men svåra utmaningen att lyckas med styrning och verksamhetsutveckling

Att formulera mål och mäta resultat räcker inte för att styra en verksamhet. Det krävs en systematisk analys, en förståelse och tolkningsförmåga av resultaten, för att kunna styra och utveckla. Vid seminariet får du förutom att lyssna på en beskrivning av hur analysarbete kan genomföras, möta två kommuner som konkret beskriver sitt arbete med systematisk analys.

Peter Danestad, utvecklingsstrateg Ulricehamns kommun, Susanne Högling, verksamhetscontroller Örebro kommun samt Christine Feuk, projektledare och Gunnar Gidenstam, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Gunnar Gidenstam

IoT för hållbara samhällen

Varför påstår många innovatörer att Internet of things inte handlar om onödiga prylar, utan om nödvändiga innovationer för att skapa ett hållbart samhälle? Varför vill Husqvarna gå från att vara ett produktbolag till att erbjuda tjänster till städer? Vad är skillnaden mellan uppkopplad omsorg och traditionell omsorg? Det finns farhågor för att man bygger bort empati och medmänsklighet med automatiseringen. Men det finns bevis för att uppkopplade prylar kan både sänka kostnader, rädda liv och förbättra livskvalitet för äldre.

Petra Sundström, VP People & Organization Construction Division Husqvarna Group, Michael Collaros, vd Aifloo, Markus Bylund, IT strateg Uppsala kommun och Torbjörn Fängström, programdirektör för strategiska innovationsprogram IoT Vinnova.
Moderator: Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg.

Se Darja Isaksson om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Darja Isaksson

Att vara chef för Zlatan

Det finns stora likheter mellan att vara fotbollsdomare och att vara chef. Du förväntas ta snabba beslut utan möjlighet att diskutera med andra. Du ska hantera olika personligheter samtidigt som du ska få dina anställda (spelarna) att acceptera dina beslut och dig själv som den naturliga ledaren. Jonas Eriksson berättar om vikten av att bygga sitt team och hålla ihop det under extrema omständigheter. Med utgångspunkt från sina möten med världens bästa fotbollsstjärnor som Messi, Zlatan och Ronaldo delar han med sig hur han hittar synergier mellan ledarskapet i arbetslivet och idrotten.

Jonas Eriksson, domare på högsta internationella nivå med erfarenhet från VM, EM och Champions League.

Jonas Eriksson

Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 1

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.

Jenny Madestam

Maxa snacket i en uppkopplad värld

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut verksamhetens budskap är sedan länge förbi. I dagens medielandskap måste man bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Sociala medier och digitaliseringen har gjort att det är lättare än någonsin att nå ut brett men det är betydligt svårare att nå fram till sin målgrupp. Så hur gör man för att nå fram i bruset?

Karin Zingmark, kommunikations- och ledarskapskonsult.

Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 2

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.

Jenny Madestam